Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024

De vastgoedinvesteerder aan zet: het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw geldt voortaan ook voor verhuurde woningen en appartementen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

Zes maanden na de verstrenging van het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw, wordt de regeling opnieuw uitgebreid. Vanaf 1 juni 2024 komen woningen en appartementen die bedoeld zijn voor langdurige verhuur aan particulieren in aanmerking voor dit verlaagde btw-tarief.

Aan deze uitbreiding zijn enkele belangrijke “sociale” voorwaarden verbonden. Allereerst moet het gaan om een “bescheiden woning” met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200m². Bovendien moet een heropgerichte woning als woonruimte worden verhuurd aan een natuurlijk persoon die er onmiddellijk zijn domicilie zal vestigen. Daarnaast geldt het verlaagde btw-tarief alleen bij een “langdurige verhuur”. Dit houdt in dat de woning minstens 15 jaar verhuurd moet worden aan (opeenvolgende) particuliere huurder(s). Gedurende deze 15-jarige periode mag de woning dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merk op dat deze regeling niet van toepassing is op overdrachten of verkopen van dergelijke onroerende goederen. Indien bijvoorbeeld een projectontwikkelingsvennootschap haar project overdraagt aan een verbonden investeringsvennootschap, kan het verlaagde btw-tarief niet worden toegepast, zelfs niet wanneer de appartementen of woningen later verhuurd worden. In dat geval geldt het standaard btw-tarief van 21%. Indien woningen gebouwd worden door een investeerder met het oog op latere verhuur, is het dus cruciaal om onmiddellijk de juiste entiteit (de investeerder) te laten optreden als bouwheer, zodat geen belaste levering van de onroerende goederen moet gebeuren.

Aan de andere kant lijkt het wel mogelijk om het verlaagde btw-tarief toe te passen wanneer een vennootschap een woning heropbouwt en vervolgens verhuurt aan haar bedrijfsleider. De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan haar bedrijfsleider zou o.i. evenwel niet onder het toepassingsgebied van deze nieuwe regeling vallen.

Tot slot merken wij op dat de nieuwe regeling gekoppeld is aan een reeks vormvoorwaarden die al bekend zijn van de bestaande regeling. Zo zal onder meer een voorafgaande verklaring moeten worden ingediend via Myminfin.

Bron: Cazimir Advocaten

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed, Successie & Vermogen