Legaat van een uitgedoofd vruchtgebruik. Administratief Standpunt Vlabel van 11 september 2023 (LegalNews)

26 september 2023

Samenvoegen van privatieve kavels in een appartementsgebouw. Administratief Standpunt Vlabel van 11 september 2023 (LegalNews)

26 september 2023

Aanval van Vlabel op het toebedelingsbeding van onverdeelde goederen en op het toekenningsbeding van niet-onverdeelde goederen (ECGB Advocaten)

26 september 2023

Terugkeer van geschonken goederen: aandacht vereist (Delboo)

25 september 2023

Van de weg geplukt voor belastingschulden (Studio Legale)

22 september 2023

Wijziging van het huwelijksstelsel van scheiding van goederen en toevoeging toebedelings- en toekenningsbeding. Voorafgaande Beslissing Vlabel van 25 juli 2023 (LegalNews)

22 september 2023

Erfbelasting. Het optioneel toekennings- en verblijvingsbeding ten voordele van de langstlevende echtgenoot. Voorafgaande Beslissing Vlabel van 21 augustus 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Vlabel is nog steeds niet duidelijk! Een levensverzekeringscontract afsluiten met een maatschap: wat betekent dit voor de erfbelasting? (Cazimir)

21 september 2023

Einde fiscale regularisatie op 31 december 2023: nieuwe FAQ (Delboo)

18 september 2023

Wetsontwerp betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon ingediend op 14 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Vastgoed in vennootschap. Moet er een link zijn tussen de kosten en de prestaties van de bedrijfsleider? Arrest Hof van beroep Gent van 5 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Het gunstregime voor familiale vennootschappen: een overzicht van de voorwaarden (Paqt Advocaten)

14 september 2023