Erf- en schenkbelasting. Wat bracht de website van Vlabel in de tweede week van 2024? (ECGB Advocaten)

23 februari 2024

Holdingconstructie om roerende voorheffing te ontwijken: fiscaal misbruik (Delboo)

22 februari 2024

Verkoop van nog-niet geërfde aandelen. Cassatie-arrest van 5 februari 2024 (LegalNews)

22 februari 2024

Schenken zonder zorgen: de restschenking (Lemon Consult)

21 februari 2024

Hoe aandelen waarderen in de aangifte nalatenschap? (Delboo)

21 februari 2024

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – Bepalingen inzake vaste inrichtingen uitgebreid in overeenstemming met het MLI (Tiberghien)

16 februari 2024

Absolute rechtsonbekwaamheid van niet-professionele bewindvoerders die geen nauwe bloedverwant of partner zijn van de beschermde persoon, om schenkingen of legaten te ontvangen van die laatste, is discriminerend volgens het Grondwettelijk Hof (LegalNews)

15 februari 2024

Een cadeau of een schenking voor Valentijn? (Lemon Consult)

14 februari 2024

Derde actieplan tegen fiscale fraude krijgt vorm (Deloitte Legal)

12 februari 2024

Nieuwe fiscale informatieplicht voor huurders (aternio)

12 februari 2024

Kanscontracten met roerende en onroerende goederen. Vlabel publiceert twee Voorafgaande Beslissingen op 8 februari 2024 (LegalNews)

9 februari 2024

Tweedeverblijftaks. Het hof van beroep te Gent komt terug op haar rechtspraak: het belastingreglement op tweede verblijven is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod (LegalNews)

6 februari 2024