Vennootschapsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Joris De Vos en mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op donderdag 21 november 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Verlaagd tarief voor de vererving van een advocatenvennootschap. Vlabel publiceert vonnis waarin ze in het ongelijk wordt gesteld (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 17 mei 2024 heeft Vlabel de beslissing van de  Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 9 april 2024 gepubliceerd, waarbij Vlabel in het ongelijk werd gesteld door te stellen dat er voor de aandelen van een advocatenvennootschap onder de vorm van een BV “geen vermindering familiale vennootschap toegestaan werd aangezien het een managementvennootschap is”.

De rechtbank baseerde zich onder meer op volgende argumenten:

‘De activiteiten van BV X bestonden op datum van overlijden voornamelijk uit de oefening van de activiteit van advocaat. Slechts in ondergeschikte mate was de vennootschap bestuurder van CVBA Y. Deze bestuursactiviteit vormde geenszins de hoofdactiviteit van de vennootschap en zij ontving hier ook geen vergoeding voor. Het mandaat van bestuurder in CVBA Y was onbezoldigd.

Het is niet omdat BV X naast haar activiteiten van advocaat ook onbezoldigd bestuurder was, dat de vennootschap moet worden gekwalificeerd als een managementvennootschap die geen reële economische activiteit uitoefende. Integendeel, uit de facturatie van de jaren 2017 t.e.m. 2020 blijkt dat de vennootschap wel degelijk een activiteit van vrij beroep uitoefende.

Ten onrechte stelt VLABEL dat BV X als een holding moet worden beschouwd. Een holdingvennootschap beheert de participaties die zij aanhoudt. In casu heeft de vennootschap een participatie van 20 % in CVBA Y, maar dit betekent niet dat de vennootschap als een holding (zonder reële economische activiteit) moet worden beschouwd. BV X verkrijgt immers geen inkomsten uit haar participatie. CVBA Y keert geen dividenden uit. ledere advocaat-vennoot factureert aan X voor de door hem/haar verrichte prestaties in dossiers van cliënten (zie hoger). Deze facturatie staat los van het aandeelhouderschap.’

Lees verder