Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Zijn persoonlijke notities die een arts maakt in een patiëntendossier opvraagbaar door de patiënt? Beslissing GBA (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Wat zegt u? De “persoonlijke notities” die bv. een arts maakt in een patiëntendossier zijn wel raadpleegbaar en opvraagbaar door de patiënt op basis van de GDPR?

Neen, toch niet zegt de geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in een recente beslissing.

De klacht van de patiënte werd zelfs om technische redenen/kennelijke ongegrondheid geseponeerd. Volgens de Wet Patiëntenrechten kan een patiënt wel een kopie van het volledige patiëntendossier opvragen, met uitzondering evenwel van o.m. de persoonlijke notities. Die regeling is niet strijdig met de GDPR, zo bevestigt de GBA nu expliciet. Let wel, de patiënt kan volgens diezelfde Wet Patiëntenrechten een vertrouwenspersoon-beroepsbeoefenaar aanwijzen om het dossier in te kijken en die heeft dan wel inzage in de bewuste persoonlijke notities. Toch opletten dus met wat u schrijft in die zgn. persoonlijke notities omdat ze via een omweg toch bij de patiënt terecht kunnen komen. De persoonlijke notities zijn bovendien strikt persoonlijk en geen middel om relevante informatie m.b.t. de gezondheidstoestand van de patiënt achter te houden.

De discussie over die persoonlijke notities woedt echter al sinds de komst van de Wet Patiëntenrechten in 2002.

Benieuwd of de minister wijzigingen of verduidelijkingen zal aanbrengen in zijn plan om de Wet Patiëntenrechten te actualiseren

Lees hier de Beslissing 178/2022 van 6 december 2022