De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Patiëntendossier en persoonlijke notities (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Met de recente hervorming van de Wet Patiëntenrechten werden de zgn. persoonlijke notities geschrapt. Reden: er bestond al meer dan 20 jaar de grootste onduidelijkheid over.

Terwijl deze persoonlijke notities voordien uitgesloten werden van het recht op inzage en afschrift van het patiëntendossier, is dat nu niet langer het geval.

De Nationale Raad van de Orde van artsen bevestigt dit nu in een nieuw advies: “Hieruit volgt dat de patiënt recht heeft op inzage en afschrift van de hem betreffende persoonlijke notities van de arts overeenkomstig dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze die van toepassing zijn op de andere elementen uit het patiëntendossier. Enkel de gegevens over derden in zijn dossier vallen buiten zijn recht op inzage en afschrift.”

Voorstellen om dan maar een apart dossier aan te leggen, buiten het eigenlijke patiëntendossier om, kunnen niet bekoren. Ook zo’n apart dossier is namelijk opvraagbaar door de patiënt op basis van de GDPR.

Lees hier het advies van 7 juni 2024