Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Artificiële intelligentie:
pertinente vragen na de stemming van de AI Act

Dr. Nele Somers (Artes) en mr. Julie Petersen (Waeterinckx Advocaten)

Webinar op donderdag 28 september 2023 


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? (Bannister)

Auteur: Bannister

Wat is het Fonds voor de Medische ongevallen?

In 2010 werd het Fonds voor de Medische ongevallen (FMO) in het leven geroepen als alternatief voor slachtoffers van een medische fout om schadevergoeding te verkrijgen. De doelstelling was om te zorgen voor een snelle, laagdrempelige en gratis manier voor slachtoffers van medische fouten om schadevergoeding te krijgen. Op deze manier zouden lange juridische procedures vermeden kunnen worden.

Taak van het FMO

Het FMO zal een medisch ongeval onderzoeken en advies geven over de omvang van de schade (1) en de eventuele aansprakelijkheid van een zorgverlener (2).

Opdat zij dit kunnen doen, moet het schadegeval aan 3 voorwaarden voldoen:

  • De schade is het gevolg van een feit dat is voorgevallen sinds 2 april 2010
  • De schade is het gevolg van een geneeskundige verstrekking
  • De schade is het gevolg van een feit dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener; of van een (voldoende ernstig) medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
Wanneer is er sprake van voldoende ernstige schade?

Wanneer er sprake is van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid of wanneer de zorgverlener wel aansprakelijk is, maar deze zorgverlener of zijn verzekeraar de aansprakelijkheid betwist, moet de schade voldoende ernstig zijn. Hiervoor moet aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Een blijvende invaliditeit van 25% of meer;
  • Een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens 6 opeenvolgende maanden of 6 niet-opeenvolgende maanden over een periode van 12 maanden;
  • Bijzonder zware schade, ook economisch, voor de levensomstandigheden van de patiënt;
  • Overlijden van de patiënt.
Actieplan 2021

In een PANO-reportage kwamen de tekortkomingen van het FMO naar boven. Hieruit bleek dat het FMO allesbehalve efficiënt en snel werkt, voornamelijk bij complexe dossiers. Het FMO kampt dan ook met een gigantische achterstandin de verwerking van dossiers.

Om de werking van het FMO te verbeteren en terug te gaan naar de essentie waarvoor het werd opgericht, werd in 2021 een actieplan voorgesteld. Met dit actieplan zou er een structurele bijsturing komen en de achterstand van het FMO worden weggewerkt.

Om dit te bewerkstelligen werd er een tijdelijke taskforce opgericht om het FMO te versterken. De taskforce is samengesteld uit artsen, administratieve medewerkers en juristen. Daarnaast is er ook een taskforce manager aangesteld om alles in goede banen te leiden. De doelstelling van deze taskforce is om de achterstand weg te werken. Meer nog, volgens de administratie van minister Vandenbroucke zou deze achterstand tegen het einde van dit jaar weggewerkt zijn.

Uiteraard valt af te wachten of dit, op lange termijn, een afdoende oplossing zal zijn over de geuite bezorgdheden over het Fonds.

Bron: Bannister