De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Mag een patiënt een geluidsopname maken tijdens een consultatie? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Mr. An Vijverman, advocaat-vennoot Dewallens & Partners,  bespreekt tijdens de webinar Privacy en gezondheidsgegevens: hot topics, enkele hot topics inzake de verwerking van gezondheidsgegevens. In het eerste deel zal worden stilgestaan bij het patiëntendossier en het spanningsveld tussen klinische proeven en de GDPR. Vervolgens zal een analyse worden gemaakt van de privacy-aspecten inzake digital health, health technology en medical apps. Tot slot zal ook dieper worden ingegaan op de overdracht van gezondheidsgegevens naar de VS.

Live op 7 december 2023, nadien on demand aangeboden.

***

Wetsontwerp tot wijziging van de Patiëntenrechtenwet

Hier wordt het volgende vermeld wat opnames betreft:

‘De gezondheidszorgbeoefenaar kan tevens gebruik maken van nieuwe technologische toepassingen om de informatieverstrekking naar de patiënt toe zo performant mogelijk te maken. Zo als bv. net als bij het schriftelijk meedelen het gebruik van informatiebrochures dienend kan zijn, zal het meedelen van wetenschappelijk onderbouwde en geverifieerde websites met informatie aan de patiënt immers een deel van het elektronisch meedelen van informatie vormen. Hoewel het niet expliciet in de wet wordt opgenomen, betekent dit ook dat een patiënt met medeweten van de zorgverlener een geluidsopname mag maken van het gesprek met de gezondheidszorgbeoefenaar ten einde achteraf de verstrekte informatie nogmaals te kunnen beluisteren.’

In het algemeen worden in het ontwerp volgende moderniseringen en hervormingen voorgesteld:

Patiëntenrechten in het belang van de patiënt

Het nieuwe ontwerp versterkt de patiëntgerichte benadering door de levensdoelen, gezondheidsdoelen en waarden van de patiënt centraal te stellen, waardoor de zorgverlener de patiënt niet enkel ziet als een “medische” patiënt. Dit past in een moderne visie op gezondheidszorg, waarbij een zorgverlener bij een behandeling of onderzoek dus rekening houdt met doelstellingen die mensen in hun leven belangrijk vinden.

Patiëntenrechten samen met de patiënt

De patiënt krijgt het recht op een vertrouwenspersoon om zich in de uitoefening van al zijn rechten te laten bijstaan. De patiënt kan vragen dat de vertegenwoordiger die de patëntenrechten uitoefent wanneer hijzelf wilsonbekwaam is, ook overleg pleegt met de naasten van de patiënt, en de nabestaanden van een overleden patiënt krijgen nu ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Patiëntenrechten door de patiënt

Het nieuwe ontwerp omvat ook een aantal wijzigingen die de patiënt beter in staat moet stellen de regie van zijn zorg in handen te nemen. Transparantie en duidelijke informatie – op maat van de patiënt – zijn daarbij sleutelbegrippen.

Lees het Persbericht ‘Wet Patiëntenrechten in nieuw jasje’

(met ontwerp en memorie van toelichting in bijlage)

Visie van de Nationale Orde der artsen

Op 16 september 2023 heeft de nationale raad van de Orde der artsen in zijn vergadering onderzocht of de patiënt een geluidsopname mag maken van de raadpleging.

Lees hier het advies