De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

Rechten van de patiënt worden na 20 jaar aangepast aan de geëvolueerde gezondheidszorg (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 23 februari 2024 werd de ‘Wet van 6 februari 2024 tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De voorgestelde hervormingen en moderniseringen lopen over drie assen.

1. Patiëntenrechten in het belang van de patiënt.

Elke patiënt heeft een eigen levensverhaal met persoonlijke ervaringen die bepalend zijn voor hoe men zijn of haar gezondheidszorg wil ervaren. Het ontwerp wil de patiëntgerichte benadering versterken in de wet. Wijzigingen die in dit kader werden aangebracht, zijn bijvoorbeeld het opnemen van de voorkeuren en levensdoelen van de patiënt. Daar hoort bijvoorbeeld ook een vroegtijdige zorgplanning bij.

2. Patiëntenrechten samen met de patiënt.

In het ontwerp wordt onder meer de nodige aandacht geschonken aan het moderniseren en verduidelijken van de figuur van de vertrouwenspersoon en de vertegenwoordiger en de rol van de naasten van de patiënt. Ook wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de nabestaanden van minderjarigen om toegang te krijgen tot het dossier ingeval van het overlijden van de minderjarige.

3. Patiëntenrechten door de patiënt.

Het ontwerp omvat een aantal wijzigingen om de patiënt beter in staat te stellen de regie van zijn zorg in handen te nemen. Cruciaal daarbij is informatie. Om deze reden worden zowel het recht op informatie als het recht op een geïnformeerde toestemming gemoderniseerd en geëxpliciteerd.

De wet betreffende de rechten van de patiënt blijft gelden als een lex generalis. Het vormt de juridische basis waarbinnen patiëntenrechten voor de brede gezondheidszorg worden gedefinieerd. Wetten waarin specifieke medische akten worden geregeld, zoals medisch begeleide voortplanting, kunnen voor bepaalde rechten, bijvoorbeeld toestemming, afwijken van de algemene regeling van de wet patiëntenrechten.

Voor deze rechten waarvoor er in deze specifieke wetten geen afwijkende patiëntenrechten werden geformuleerd, blijft de algemene regeling van de wet patiëntenrechten gelden.

Lees de volledige fiche van het Wetsontwerp

Lees het Advies nr. 152/2023 van 20 oktober 2023 van de GBA

Webinar on demand