De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

Ziekenhuisconcentraties en de al of niet bevoegdheid van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA): volgt u nog? (Dewallens & Partners)

Auteur: Christophe Lemmens (Dewallens & partners)

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) bevestigt in een persbericht van 18 oktober 2023 opnieuw haar bevoegdheid om concentraties in de ziekenhuissector (o.a. fusies en overnames) te onderzoeken en vooraf goed te keuren. De (10) vragen die de BMA daarbij beantwoord wil zien, worden opgelijst.

Pittig detail: in een ander persbericht van de federale regering van 13 oktober 2023, meer bepaald  ‘Betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector en organisatie van de Belgische Mededingingsautoriteit‘ wordt een voorontwerp van wet aangekondigd met daarin o.a. de uitsluiting van de ziekenhuissector van het voorafgaand concentratietoezicht door diezelfde BMA “met het oog op een administratieve vereenvoudiging van de implementatie van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuisinstellingen die door de overheid worden geïnitieerd”.

En zo kunnen onze ziekenhuizen nog wel even bezig blijven… (lees: in onduidelijkheid/rechtsonzekerheid blijven voortbestaan).

Lees hier het Persbericht van 18 oktober 2023

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma