De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

Herorganisatie van de verpleegkundige zorg. Wet van 28 juni 2023 in het Staatsblad van 14 juli 2023 (Dewallens & Partners)

Auteur: Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Belangrijk nieuws voor onze zorg.

Op 14 juli 2023 verscheen in het Staatsblad een wet die de verpleegkundige zorg herorganiseert. De titel van verpleegkundige wordt vervangen door de titel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg. Daarnaast worden de titels van basisverpleegkundige en van klinisch verpleegkundig onderzoeker geïntroduceerd.

De basisverpleegkundige is een beoefenaar van de verpleegkunde die autonoom kan handelen in minder complexe situaties of in teamverband in complexere situaties. De basisverpleegkundige handelt in het kader van de preventie, het behoud en de bevordering van de gezondheid in relatie tot de kwaliteit van leven.

De klinisch verpleegkundig onderzoeker heeft, naast de uitoefening van de verpleegkunde, een rol als klinisch expert en voert in hoofdzaak onderwijs- en onderzoeksactiviteiten uit. Door zijn functie als brug tussen de zorgsector en die van het onderwijs heeft de klinisch verpleegkundig onderzoeker een adviserende rol met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het verpleegkundig beroep.

De samenvatting in het wetsontwerp vermeldt het volgende:

‘Dit ontwerp creëert een nieuwe beroepstitel van “basisverpleegkundige” in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015. Deze nieuwe titel zal de houders van een diploma verpleegkunde dat niet aan de op Europees niveau door de Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties binnen de Europese Unie vastgestelde minimale opleidingseisen voldoet, toegang geven tot de uitoefening van de verpleegkunde binnen de grenzen van de voor hen vastgestelde bevoegdheden en activiteiten. Het betreft hier opleidingen verpleegkunde die overeenstemmen met opleidingsniveau 5 van het Europees kwalificatiekader. Er is in een overgangsmaatregel voorzien zodat personen die houder zijn van een diploma of een titel van verpleegkundige en die hun opleiding tot verpleegkundige hebben aangevangen vóór het school- of academiejaar 2023-2024 kunnen genieten van verworven rechten en hun uitoefening van de verpleegkunde kunnen behouden onder de omstandigheden die ze tot nu toe kenden.

Dit ontwerp wil ook de titel bedoeld in paragraaf 1 van artikel 45 van voormelde gecoördineerde wet preciseren om duidelijker te verwijzen naar de titel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, die overeenstemt met de titel van verpleegkundige bedoeld op Europees niveau en waarvan de opleidingseisen de professionele mobiliteit als verpleegkundige binnen de Europese Unie mogelijk maakt.’

Lees hier de volledige fiche

» Bekijk alle artikels: Medisch & Pharma