Biometrische gegevens – Aanbeveling betreffende de verwerking van biometrische gegevens (Studio Legale)

12 september 2023

School veroordeeld tot het nemen van beleidsmaatregelen in het kader van de GDPR (Mr. Franklin)

11 september 2023

Onderschepte SKY ECC communicatie: arrest van 14 juni 2023 van het Hof van Beroep te Antwerpen (LegalNews)

1 september 2023

De nieuwe boeterichtlijn van de European Data Protection Board: Wat betekent dit voor uw organisatie (Mr. Franklin)

21 augustus 2023

Camerabewaking: onderscheid tussen rechtmatige verwerking en rechtmatige raadpleging (Mr. Franklin)

7 augustus 2023

De fijne kneepjes van GDPR: gerechtvaardigd belang en de implicaties voor marketeers (Sirius Legal)

27 juli 2023

Het Hof van Justitie oordeelt over de omvang van het recht van inzage (Claeys & Engels)

19 juli 2023

Gegevensbeschermings-autoriteit: uitbreiding mogelijkheid naar derde-belanghebbenden om beroep in te stellen tegen een beslissing  van de geschillenkamer. Wetsvoorstel aangenomen op 19 juli 2023 (LegalNews)

19 juli 2023

Wat als er een klacht wordt ingediend bij de Gegevensbeschermings-autoriteit? (Mint Advocaten)

17 juli 2023

Persoonsgegevens delen met de VS is weer toegestaan (of toch even)! (Mr. Franklin)

12 juli 2023

EU-VS-kader voor gegevensbescherming. Europese Commissie heeft op 10 juli 2023 haar adequaatheidsbesluit vastgesteld (LegalNews)

11 juli 2023

Telefonische opvraging door werkgever van informatie omtrent gezondheidstoestand bij huisarts van werknemer. GBA 70/2023 van 7 juni 2023 (Lydian)

11 juli 2023