Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Het afsluiten van een professionele mailbox: de GBA bevestigt een aantal principes (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

Op 6 mei 2024 bevestigde de GBA nog eens de principes inzake het afsluiten van de professionele mailbox en dit naar aanleiding van een klacht van een ex-werknemer:

  • de noodzaak aan een policy om de professionele mailbox van voormalige werknemers in goede orde te beheren en af te sluiten.
  • het verder actief blijven van de professionele mailbox na ontslag is in principe rechtmatig met het oog op het gerechtvaardigd belang van de werkgever, maar enkel gedurende een bepaalde periode na het ontslag en in zoverre beperkt tot de automatische verzending van standaardcommunicatie omtrent het vertrek van de medewerker, met het oog op het waarborgen van de goede werking van de onderneming en de bedrijfscontinuïteit en voor zover de betrokkene hiervan is geïnformeerd.
  • qua termijn: in principe 1 maand en uiterlijk 3 maanden, tenzij andere afspraken tussen partijen.
  • de positie als CEO, Senior Director Marketing en gedelegeerd bestuurder rechtvaardigt een langere periode dan 1 maand, maar de exacte einddatum is in casu onduidelijk en de klager was niet geïnformeerd.
  • prima facie beslissing: waarschuwing voor het ontbreken van een policy over het afsluiten van de professionele mailbox.

Lees hier de Beslissing 71/2024 van 6 mei 2024