Laster via sociale media. Wat doe je ertegen? (Monard Law)

6 september 2023

Beperkte beslagbaarheid van goederen (Studio Legale)

1 september 2023

Uithuiszetting in Brussel. Procedureregels voor gerechtelijke uitzettingen gewijzigd. Ordonnantie van 22 juni 2023 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd in het Staatsblad van 21 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Antwerps parket blaast de ‘guilty plea’ nieuw leven in (Everest)

31 augustus 2023

Vrijlating mits borgsom: dient de rechter deze te bepalen rekening houdende met de financiële draagkracht? Cassatie-arrest van 16 augustus 2023 (LegalNews)

19 augustus 2023

Het charter voor bouwzaken: naar een meer duurzame, effectieve en proceseconomische oplossing voor bouwgeschillen (Schoups)

10 augustus 2023

Doorslaggevende wijzigingen aan wetten op de Raad van State (Publius)

9 augustus 2023

Wet van 31 juli 2023 (IV) om justitie menselijker, sneller en straffer te maken gepubliceerd in het Staatsblad van 9 augustus 2023 (LegalNews)

9 augustus 2023

Gegevensbeschermings-autoriteit: uitbreiding mogelijkheid naar derde-belanghebbenden om beroep in te stellen tegen een beslissing  van de geschillenkamer. Wetsvoorstel aangenomen op 19 juli 2023 (LegalNews)

19 juli 2023

Handhaving van Vlaamse regelgeving: kaderdecreet goedgekeurd op 12  juli 2023 (LegalNews)

13 juli 2023

Vierde jaarverslag over de rechtsstaat 2023 (onderzoek per lidstaat) gepubliceerd door de Europese Commissie op 5 juli 2023 (LegalNews)

6 juli 2023

Bemiddeling. De juiste keuze voor uw conflict? (Bannister)

5 juli 2023