Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Organisatie van zittingen per videoconferentie: wetsontwerp ingediend (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 5 december 2023 werd het wetsontwerp houdende organisatie van zittingen per videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures gepubliceerd.

Het wetsontwerp strekt ertoe een algemeen wettelijk kader aan te nemen inzake het gebruik van videoconferentie in burgerlijke en strafzaken.

Het gebruik van videoconferentie moet de rechtbank en de rechtszoekenden toelaten zich beter en efficiënter te organiseren en lange verplaatsingen te vermijden voor korte tussenkomsten, zoals onder meer in het kader van inleidingszittingen, het voorlezen van een vonnis of om een toelichting te geven bij een expertenverslag.

Ook in andere situaties zal videoconferentie een mogelijkheid zijn, maar berust het gebruik ervan principieel op de toestemming van betrokkenen en beoordeelt de rechtbank de opportuniteit ervan. Enkel in uitzonderlijke situaties, zoals een gezondheidscrisis of een ernstig en concreet veiligheidsrisico, zal de rechtbank of het hof de partijen kunnen verplichten te verschijnen via videoconferentie.

Het is evenwel niet de bedoeling om het gebruik van videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures te veralgemenen of tot regel te verheffen, maar wel om de mogelijkheid ertoe te bieden met eerbiediging van de rechten van rechtzoekenden en van het eerlijk proces, waarbij in het achterhoofd wordt gehouden dat het de norm moet blijven dat alle deelnemers fysiek aanwezig zijn in de zittingszaal.

Lees de volledige fiche van het wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure