Opleidingen in de kijker:


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023

Verbintenissen & Goederen

Een evolutie in de tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden in B2B context (Ockier & Partners)

23 mei 2023

Het aankomend Vlaams Pachtdecreet: welke (nieuwe) soorten overeenkomsten? (Odigo Advocaten)

16 mei 2023

Verschil voorkooprecht en voorkeurrecht (Bricks Advocaten)

9 mei 2023

Verzekeringscontract opzeggen wordt eenvoudiger (Crivits & Persyn)

2 mei 2023

Franchisenemers houd rekening met enkele aandachtspunten bij het onderhandelen van een franchiseovereenkomst (Monard Law)

2 mei 2023

Prijsindexering in B2B contracten (Seeds of Law)

28 april 2023

Ondernemingen en tegenstrijdige algemene voorwaarden (De Groote – De Man)

27 april 2023

Het faillissement als opschortende voorwaarde bij een verkoop (LegalNews)

25 april 2023

Een forumkeuzebeding en een hyperlink in de algemene voorwaarden. Cassatie 30 maart 2023 (LegalNews)

24 april 2023

Eigendomsvoorbehoud als techniek tegen wanbetalers (Flex Advocaten)

20 april 2023

Hand- of bankgift nadien vrijstellen van of onderwerpen aan inbreng: het kan onderhands (Cazimir)

19 april 2023

Nietigheid en essentiële elementen van de overeenkomst. Verkoop appartement volgens nog te regulariseren plannen. Hof van Cassatie 10 maart 2023 (LegalNews)

17 april 2023

Als vastgoedmakelaar riskeer je een aansprakelijkheidsvordering door een bod laattijdig door te geven (De Groote – De Man)

13 april 2023

Wanneer uw droomoccasie u te lang wakker houdt (Belexa Advocaten)

11 april 2023

Het niet-concurrentiebeding in overeenkomsten tussen zelfstandigen (Van Steenbrugge Advocaten)

10 april 2023