Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Verbintenissen & Goederen

Oppassen geblazen: uitbreiding precontractuele informatieverplichtingen bij commerciële samenwerkings-overeenkomsten (Crivits & Persyn)

14 mei 2024

Boek 3 goederenrecht, u bent gebuisd! (Theoma)

13 mei 2024

Modernisering van het bijzondere contractenrecht (Gevaco Advocaten)

13 mei 2024

Quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent afgeschaft: de gevolgen voor bestuurders, werknemers en (onder)aannemers (Seeds of Law)

9 mei 2024

Pay if/when paid clausule in bouwcontracten (aternio)

8 mei 2024

Woningbouwwet. Cassatie is duidelijk wat betreft de termijnen voor het opwerpen van het nietigheid van de overeenkomst (LegalNews)

7 mei 2024

Overmacht in Corona-tijden (nog volgens oud Burgerlijk Wetboek): wanneer is de overeenkomst geschorst, wanneer is ze ontbonden? Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

7 mei 2024

Kan de rechter een opzegging van een pachtovereenkomst weigeren of beperken in oppervlakte? (Seeds of Law)

4 mei 2024

Interesten bij gerechtelijke schuldvergelijking: het Hof van Cassatie verfijnt verder (Schoups)

27 april 2024

Het ladderrecht 2.0 (Eska Law)

24 april 2024

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ en de impact voor de bouwsector (LegalNews)

18 april 2024

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ ingediend op 16 april 2024 (LegalNews)

17 april 2024

Hoe een verpachter een pachtovereenkomst moet opzeggen (Seeds of Law)

10 april 2024

Huis te koop: wie biedt, die bindt… (Odigo Advocaten)

2 april 2024

Weg met het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon (De Langhe Advocaten)

2 april 2024

Hoe een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen (Seeds of Law)

26 maart 2024

Ontbinding koopovereenkomst. Koper respecteert zijn verbintenis niet om het perceel, bedoeld voor een golfterrein in Knokke-Heist, uitsluitend te gebruiken zoals bepaald in de overeenkomst. Vonnis van 11 maart 2024 (LegalNews)

11 maart 2024

De afschaffing van het samenloopverbod en de quasi immuniteit (Laurius)

11 maart 2024

Het belang van het precontractueel informatiedocument (Corbus Advocaten)

11 maart 2024

Verschillende vormen van prijsbepaling in de aannemingsovereenkomst (Inis Advocaten)

9 maart 2024

Over het recht op vergoeding in geval van beëindiging van de aanneming door de opdrachtgever (Belexa Advocaten)

9 maart 2024

Aankoop van een appartement en koopvernietigende gebreken: termijn van de vordering. Cassatie-arrest van 18 januari 2024 (LegalNews)

7 maart 2024

Actief in distributie, franchise of verkoopsconcessies? Wijzigingen aan de precontractuele informatie op komst! (Baker Tilly)

6 maart 2024

(R)evolutie in het aansprakelijkheidsrecht. Voor iedereen van belang (Deloitte)

2 maart 2024

De quasi-immuniteit van de hulppersoon is niet meer (KPMG Law)

2 maart 2024

Compromis vs. gekruiste opties: opnieuw dichter bij elkaar? (Schoups)

29 februari 2024

Is een schriftelijke pachtovereenkomst vereist en zo ja, aan welke voorwaarden moet deze voldoen? (Seeds of Law)

23 februari 2024

Uitvoeringsbesluit Vlaams Pachtdecreet definitief goedgekeurd (Publius)

23 februari 2024

De opheffing van het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon in Boek 6 BW: waarom dit de ‘koninklijke weg’ is (KU Leuven)

22 februari 2024

De do’s en don’ts van een niet-concurrentiebeding in een zelfstandige dienstverlenings-overeenkomst (Reyns Advocaten)

21 februari 2024

Overige nieuws: