Insolventie & Faillissement

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Statistieken over herstructureringen voor de periode januari tot maart 2021 gepubliceerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (LegalNews)

19 april 2021

De implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn: naar een nieuw evenwicht tussen aandeelhouders en schuldeisers? (Corporate Finance Lab)

5 april 2021

Heeft de berg een muis gebaard? Plessers komt thuis (Corporate Finance Lab)

2 april 2021
,

Wijzigingen aan boek XX WER: wetgever zet (nog meer) in op continuïteit (Schoups)

29 maart 2021

Evolutie in het insolventierecht: na de moratoria een tijdelijk lightregime voor de reorganisatie (Eubelius)

28 maart 2021

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als reddingsboei: de wetgever wijzigt en vereenvoudigt tijdelijk de spelregels (Crivits & Persyn)

26 maart 2021

Bijkomend nuttig handvat voor ondernemingen in moeilijkheden (Van Havermaet)

26 maart 2021

Arrest 24 maart 2021, Belgische Staat aansprakelijk voor foute omzetting Europese Richtlijn 2001/23/EG in WCO (Hoven & Rechtbanken)

26 maart 2021
,

Belgium introduces pre-pack reorganisation (Corporate Finance Lab)

25 maart 2021

Schuldvorderingen in de opschorting. Cassatie-arrest van 11 januari 2021 (LegalNews)

19 maart 2021
,

Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid tussen schuldeisers in Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek, neergelegd op 24 februari 2021 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers (LegalNews)

19 maart 2021
,

Versoepeling aanvraag gerechtelijke reorganisatie (Marlex)

19 maart 2021