Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Vermijd een hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van de overlater bij een overname handelsfonds! (Abeka)

Auteur: Edwin Van Lommel (Abeka)

Bij de overname van een handelsfonds is het van uitzonderlijk belang dat de overlater de overnemer in het bezit stelt van enkele attesten waaruit blijkt dat de overlater van het handelsfonds geen sociale en/of fiscale schulden heeft.

Weet dat U immers als overnemer van het handelsfonds aansprakelijk kan gesteld worden voor de eventuele sociale en fiscale schulden van de overlater in het geval deze in gebreke blijft om deze te voldoen.

Daar wij in de praktijk nog regelmatig vaststellen dat zelfstandigen bij de overname van een handelsfonds niet in het bezit werden gesteld van deze attesten willen wij dit belangrijke gegeven in herinnering brengen en meedelen waar of op welke manier deze attesten kunnen aangevraagd worden:

Het certificaat 16ter inzake schulden sociale kas dient te worden aangevraagd bij de sociale kas van de overlater.

Uiteraard dienen er nog andere aspecten grondig beoordeeld te worden bij een overname van het handelsfonds zoals onder meer en niet beperkend de overeenkomst zelf en de (handels)huurovereenkomst.

Ga dan ook niet ondoordacht te werk en contacteer een professionele en erkende cijferberoeper vooraleer U een handtekening onder een overeenkomst plaatst! U zou anders wel eens een berg fiscale en sociale schulden kunnen kopen.

Bron: Abeka