HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024

Inbreng in natura. Wat als een bedrijfsvisor een verslag moet opmaken voor een vennootschap waar er voorlopig geen commissaris is? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Het Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat heeft zich op 8 december 2023 gebogen over volgende vraag ‘Kan een bedrijfsrevisor een opdracht aanvaarden in een vennootschap die er wettelijk toe gehouden is een commissaris te benoemen, maar die voorlopig geen commissaris meer heeft omwille van een ontslag van de commissaris die aangesteld was?’

De vraag die werd gesteld was de volgende:

‘Wij werden gecontacteerd door onderneming C om het verslag van inbreng in natura op te stellen voor een geplande inbreng van een achtergestelde lening. Onderneming X is wettelijk verplicht een commissaris te benoemen en had reeds een commissaris benoemd. Echter heeft deze commissaris ontslag genomen vanaf 1/9/2023 omwille van onafhankelijkheidsredenen en de inbreng dient vóór 22/9/2023 te worden verleden. Onderneming X is volop zoekende naar een commissaris en heeft hiervoor reeds 3 partijen gecontacteerd, maar de officiële beslissing hiervoor zou pas in oktober gebeuren. De akte zou absoluut in september dienen te worden verleden. Vraag: kunnen wij als bedrijfsrevisor deze opdracht aanvaarden indien er geen commissaris werd benoemd en zij hiervoor wél wettelijk verplicht, maar wél kunnen aantonen dat zij de nodige stappen hebben ondernomen om zeer binnenkort een nieuwe commissaris aan te stellen?”

Het antwoord van het Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat is duidelijk:

‘Om de vraag te beantwoorden, verwijst het ICCI volledig naar het ICCI-advies van 22 juni 2023: Bijzondere opdrachten (WVV) – Vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen (icci.be). Zoals aangegeven in het voormeld advies, is er sprake van een potentiële strafbare deelneming aan het strafbaar hoofdmisdrijf van artikel 3:97, § 1 WVV wanneer een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant een bijzondere opdracht uitvoert in een vennootschap die er wettelijk toe gehouden is een commissaris te benoemen, maar dit heeft nagelaten. De hierboven vermelde analyse geldt ook in het geval van een inbreng in natura. De aanstelling van een commissaris is de enige mogelijkheid.’

Lees hier verder