Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Bouw & Vastgoed

Goedkeuring Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunnings-procedure en het omgevingsbesluit (Publius)

18 mei 2024

Samenwerking tussen overheden en aannemers: doorbreken van traditionele methoden en omarmen van nieuwe samenwerkingsmodellen (GD&A Advocaten)

17 mei 2024

Omgevingsvergunning. Opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval: in open lucht of in een loods (LegalNews)

16 mei 2024

Decreet tot invoering van de modulaire omgevingsvergunnings-procedure goedgekeurd! (Xirius)

16 mei 2024

Niet naleven van een afnameverplichting en opzegging van een handelshuurovereenkomst. Wetsvoorstel uit 2020 sleept aan (LegalNews)

15 mei 2024

Omgevingsdecreet wordt hervormd (LegalNews)

10 mei 2024

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien (Bannister)

10 mei 2024

Huurder, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter? Waak over uw kostenaftrek! (Tiberghien)

9 mei 2024

Pay if/when paid clausule in bouwcontracten (aternio)

8 mei 2024

Onrechtmatige bedingen bij VME (Bannister)

8 mei 2024

Aansprakelijkheid voor de instorting van een gebouw (niet) afgeschaft (Laurius)

8 mei 2024

Zo garandeert u dat uw opdrachtgever een makelaarscommissie verschuldigd is bij het vinden van een koper (Forum Advocaten)

8 mei 2024

Woningbouwwet. Cassatie is duidelijk wat betreft de termijnen voor het opwerpen van het nietigheid van de overeenkomst (LegalNews)

7 mei 2024

Vlaams kotlabel: meer transparantie en uniformiteit (Seeds of Law)

7 mei 2024

De Vlaamse regering voorziet wijzigingen aan het Vrijstellingsbesluit (Publius)

3 mei 2024

Handhaving van Vlaamse regelgeving: ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de implementatie van het Kaderdecreet, goedgekeurd op 24 april 2024 (LegalNews)

26 april 2024

Renovatieverplichting van zowel residentiële als niet-residientiële gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Lydian)

25 april 2024

De nimmer stoppende “kennistrein” van onroerende leasing: wie is nog mee? (Spartax)

24 april 2024

Het ladderrecht 2.0 (Eska Law)

24 april 2024

Boek 7 ‘Bijzondere contracten’ en de impact voor de bouwsector (LegalNews)

18 april 2024

Beroep van architect: wetsontwerp met wijzigingen goedgekeurd (LegalNews)

18 april 2024

Is een VME consument of niet? (Seeds of Law)

15 april 2024

Nieuwe Vlaamse regels voor uithangborden (Grant Thornton)

12 april 2024

Hof van Cassatie verduidelijkt: instellen vordering voor verborgen gebrek bij koop is voldoende, correcte kwalificatie niet vereist (Schoups)

11 april 2024

Hoe een verpachter een pachtovereenkomst moet opzeggen (Seeds of Law)

10 april 2024

Zwembadplezier zonder (vergunnings)zorgen! (Paqt Advocaten)

8 april 2024

Wanneer is een verzoek tot zelfrealisatie bij onteigening (niet meer) mogelijk? (Forum Advocaten)

6 april 2024

Huis te koop: wie biedt, die bindt… (Odigo Advocaten)

2 april 2024

Kotlabel en wijziging van de regelgeving over de geconventioneerde verhuur. Decreet van 8 maart 2024 (LegalNews)

29 maart 2024

Kandidaat sociale huurders moeten hun dossier actualiseren (Vlaams Huurdersplatform)

20 maart 2024

Overige nieuws: