Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Bouw & Vastgoed

Hervorming van het beroep van architect: de wet van 3 mei 2024 werd gepubliceerd (CGK advocaten)

13 juni 2024

De architect van morgen: drie grote wijzigingen in de regelgeving (Schoups)

13 juni 2024

Beroep van architect: wet van 3 mei 2024 met wijzigingen gepubliceerd (LegalNews)

12 juni 2024

Nieuw Boek 7 “Bijzondere contracten”: de geplande hervorming van het kooprecht (Schoups)

12 juni 2024

Nieuw Vlaams decreet over het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten van toepassing vanaf 1 juni 2024 bij publieke vastgoedtransacties (Stibbe)

11 juni 2024

Stilzwijgende wederverhuring, eenmalig maar niet onbeperkt (Van Havermaet)

11 juni 2024

Het belang van de ontbinding van het compromis: de fiscus kijkt mee! (Forum Advocaten)

11 juni 2024

Brussel verplicht energetische renovaties (Monard Law)

10 juni 2024

Het appartementsrecht: één groep van gebouwen, meerdere VME’s? (Caluwaerts Uytterhoeven)

8 juni 2024

Nieuw Boek 7 “Bijzondere contracten”: de geplande nieuwe bepalingen inzake huur (Schoups)

7 juni 2024

Bestaand appartementsgebouw afbreken en een nieuw (groter) appartementsgebouw oprichten. Vlabel publiceert haar Administratief Standpunt inzake de registratierechten (LegalNews)

5 juni 2024

De vastgoedinvesteerder aan zet: het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw geldt voortaan ook voor verhuurde woningen en appartementen! (Cazimir)

5 juni 2024

De nieuwe modulaire omgevingsvergunnings-procedure maakt van vergunningsaanvragen maatwerk (GD&A Advocaten)

3 juni 2024

6% btw voor afbraak en heropbouw van privéwoningen: een overzicht (Vandelanotte)

31 mei 2024

Mede-eigendom: geen bewijs van een meerderheid van vier vijfden van de stemmen, wijziging van statuten zonder authentieke akte. Terecht nietig of niet? (LegalNews)

30 mei 2024

Daadwerkelijke uitvoering van werken om leegstand op te lossen = overmachtsgrond om geen leegstandsbelastingen te moeten betalen (Publius)

28 mei 2024

Belgische noodzaak voor een ‘clause de substitution’: flexibiliteit in vastgoedtransacties (Cazimir)

23 mei 2024

Authentieke akte: kan de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen primeren op de letterlijke tekst van de authentieke akte? Vlabel publiceert vonnis (LegalNews)

22 mei 2024

Goedkeuring Decreet betreffende de modulaire omgevingsvergunnings-procedure en het omgevingsbesluit (Publius)

18 mei 2024

Samenwerking tussen overheden en aannemers: doorbreken van traditionele methoden en omarmen van nieuwe samenwerkingsmodellen (GD&A Advocaten)

17 mei 2024

Omgevingsvergunning. Opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, allerlei materialen, materieel of afval: in open lucht of in een loods (LegalNews)

16 mei 2024

Decreet tot invoering van de modulaire omgevingsvergunnings-procedure goedgekeurd! (Xirius)

16 mei 2024

Niet naleven van een afnameverplichting en opzegging van een handelshuurovereenkomst. Wetsvoorstel uit 2020 sleept aan (LegalNews)

15 mei 2024

Omgevingsdecreet wordt hervormd (LegalNews)

10 mei 2024

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien (Bannister)

10 mei 2024

Huurder, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter? Waak over uw kostenaftrek! (Tiberghien)

9 mei 2024

Pay if/when paid clausule in bouwcontracten (aternio)

8 mei 2024

Onrechtmatige bedingen bij VME (Bannister)

8 mei 2024

Aansprakelijkheid voor de instorting van een gebouw (niet) afgeschaft (Laurius)

8 mei 2024

Zo garandeert u dat uw opdrachtgever een makelaarscommissie verschuldigd is bij het vinden van een koper (Forum Advocaten)

8 mei 2024

Overige nieuws: