Overheid & Aanbesteding

Sociaal aanbesteden en artikel 60-tewerkstelling: hand in hand? (GD&A Advocaten)

24 mei 2023

Overheidsopdrachten in de federale administratie. Het Rekenhof brengt verslag uit aan het federale parlement – Persbericht van 11 mei 2023 (Rekenhof)

17 mei 2023

Overheidsopdrachten. Het verlengen van de verbintenistermijn en de mogelijkheid om de offerte te wijzigen. Arrest Raad van State van 6 april 2023 (Equator)

8 mei 2023

Betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten. Dhr. Constant De Koninck licht toe (LegalNews)

8 mei 2023

Opgelet: Opmerkelijke verhoging verwijlintresten in geval van laattijdige betaling overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

18 april 2023

Bevestigd door RvS: de aanbestedende overheid mag “kritieke taken” voorbehouden voor de inschrijver zelf, als beperking op het gebruik van onderaannemers, zonder gebonden te zijn door een kwantitatieve beperking (GD&A Advocaten)

18 april 2023

Overheidsopdrachten. Verwerving van schone (emissieloze) voertuigen die ingeschreven zijn in België. Omzendbrief 307septies gepubliceerd in het Staatsblad van 12 april 2023 (LegalNews)

18 april 2023

De impact van de nieuwe wet ‘bestuur en transparantie overheidsopdrachten’ (Geerts Denayer)

11 april 2023

Energieprojecten op gronden van de overheid: overheidsopdracht, concessie of geen van beide? (Stibbe)

30 maart 2023

Erkenning van aannemers: wat met fouten in de opdrachtdocumenten? (Tender Law)

25 maart 2023

Onderaanneming in overheidsopdrachten kan uitgesloten worden voor kritieke taken (Publius)

23 maart 2023

Recht op schadevergoeding na een vernietigingsarrest (zelfs wanneer de verzoekende partij een onontvankelijke offerte heeft ingediend) (Publius)

20 maart 2023

Overheidsopdrachten en concessies: naar betere monitoring en meer transparantie (KPMG Law)

15 maart 2023

Nieuw e-Procurement platform op komst voor overheidsopdrachten (Monard Law)

11 maart 2023

Van oude naar nieuwe prijsherziening bij overheidsopdrachten: index I, I-2021-Index en de tijdelijke I-index+ (Tender Law)

11 maart 2023

Overige nieuws:

Prijsherziening bij overheidsopdrachten (Ockier & Partners)

10 februari 2023

Gewijzigde controle op overheidsopdrachten door de Inspectie van Financiën (Vlaamse Overheid)

3 februari 2023

Nieuw e-Procurement-platform vanaf 2 mei 2023 beschikbaar – offertes te bewaren! (Publius)

30 januari 2023

Opgelet: Uitzonderingen op de toepassing van de overheidsopdrachtenregels worden – opnieuw – streng benaderd door het Hof van Justitie. Eerlijk meedingen duurt het langst (GD&A Advocaten)

26 januari 2023

Cashflow probleem opdrachtnemer overheidsopdracht?! – Inwerkingtreding van KB betreffende de toekenning van voorschotten in het kader van overheidsopdrachten (GD&A Advocaten)

12 januari 2023

De omvang van het begrip samenwerking in het licht van artikel 12, lid 4 van Richtlijn 2014/24/EU – artikel 31 van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016. Hof van Justitie 22 december 2022 (Equator)

11 januari 2023

Ook het verbod op voorschot is bij overheidsopdrachten voorlopig niet langer een heilig huisje (Publius)

21 december 2022

Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten. Valt hij of valt hij niet? (GD&A Advocaten)

7 december 2022

Prijs- en kostenonderzoek bij offertes voor overheidsopdrachten: ere-eerste auditeur Constant De Koninck analyseert het recente arrest van de Raad van State van 24 juni 2022 (LegalNews)

28 november 2022

Overheidsopdrachten. Hof van Justitie wijst op 10 november 2022 op het onderscheid tussen een overheidsopdracht en een concessie voor diensten (Equator)

28 november 2022

Prijsbeoordeling ‘per schijf’ in overheidsopdrachten doorstaat toets van Raad van State (Publius)

26 november 2022

Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten op los zand na arrest Hof van Justitie (Schoups)

25 november 2022