Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024

Overheid & Aanbesteding

De Raad van State zet de puntjes op de i in het kader van de onderhandelingsprocedure (Schoups)

18 juni 2024

Circulaire economie. Gunningscriterium. Arrest Raad van State 19 april 2024 (Equator)

13 juni 2024

Toekenning erfpacht en andere exclusieve rechten door overheid. Impact gelijkheidsbeginsel. Arrest Raad van State 16 mei 2024 (Equator)

12 juni 2024

Nieuw Vlaams decreet over het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten van toepassing vanaf 1 juni 2024 bij publieke vastgoedtransacties (Stibbe)

11 juni 2024

Kan een nationale regeling voorzien dat schadevergoeding uitgesloten is indien een inschrijver op onrechtmatige wijze uitgesloten is van een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten? Arrest van het Hof van Justitie (LegalNews)

7 juni 2024

De erkenningsvereiste in hoofde van aannemers bij zogenaamde ‘complexe opdrachten’ (GD&A Advocaten)

5 juni 2024

Wijzigingen van een overheidsopdracht zonder nieuwe plaatsingsprocedure: het Hof van Justitie bewaakt de eerlijke mededinging (GD&A Advocaten)

5 juni 2024

Overheidsopdrachten. Ook de organisatie van de nationale feestdag is aanvechtbaar (LegalNews)

30 mei 2024

Overheidsopdrachten en negatieve prijs. Arrest Raad van State 2 mei 2024 (Equator)

24 mei 2024

Overheidsopdrachten en concessies van werken : wijziging plafondbedragen klassen in erkenningsregels aannemers vanaf 1 juni 2024 (Lydian)

16 mei 2024

Overheidsopdrachten. Weg met de voorkeursbieder? (Casteleyn Advocaten)

15 mei 2024

Veranderingen in overheidsopdrachten – een nieuwe weg voor KMO’s (Cottyn Advocaten)

14 mei 2024

Hervorming Belgische regelgeving inzake betalingstermijnen bij overheidsopdrachten op til (Schoups)

8 mei 2024

Wijziging van de contractspartij van een overheidsopdracht (Equator)

8 mei 2024

Overheidsopdrachten. Uitsluiting van opdrachtnemer als sanctie tijdens de uitvoering: is de Raad van State wel of niet bevoegd? (Advocalex)

6 mei 2024

Overheidsopdrachten. Belangrijk KB voor lopende procedures en toekomstige plaatsingsprocedures bij overheidsopdrachten! (Advocalex)

6 mei 2024

Rapportering overheidsopdrachten (Vlaamse Overheid)

30 april 2024

De vervreemding van openbare domeingoederen door een (quasi-) overheid: het Decreet van 8 maart 2024 (GD&A Advocaten)

29 april 2024

Overheidsopdrachten: komt er een non-discriminatieclausule? (LegalNews)

16 april 2024

Overheidsopdrachten: wijziging nieuwe Boek II van het Strafwetboek – bedrieglijke handelingen die de normale mededingingsvoorwaarden vervalsen (GD&A Advocaten)

10 april 2024

Plaatsing van overheidsopdrachten: ook Boek II van het Strafwetboek (wet van 29 februari 2024) voorziet een nieuw artikel wat bedrieglijke handelingen betreft (LegalNews)

8 april 2024

Lessons Learnt: IT & Overheidsopdrachten (Monard Law)

5 april 2024

Onderhandelen bij overheidsopdrachten: einde van de voorkeursbieder en het ‘wachtkamer’-principe? (GD&A Advocaten)

4 april 2024

Miskenning van de kennisgevingsvereisten in overheidsopdrachten is géén ontvankelijk middel voor de Raad van State (Publius)

25 maart 2024

Verplichte rapportering overheidsopdrachten: bent u klaar voor 15 maart 2024? (Lydian)

14 maart 2024

Nieuw Strafwetboek is ook relevant in het kader van overheidsopdrachten! (Publius)

9 maart 2024

Toegang tot overheidsopdrachten voor ondernemers uit derde landen (LegalNews)

8 maart 2024

Raad van State bevestigt: een clustering in de prijsopgave van een opmetingsstaat moet niet noodzakelijk leiden tot een substantiële onregelmatigheid in de offerte (GD&A Advocaten)

24 februari 2024

Vooruitblik op de energiesector in 2024 (Eubelius)

16 februari 2024

Overheidsopdrachten in de EU: minder mededinging in de periode 2011-2021 (KPMG Law)

13 februari 2024

Overige nieuws: