Verzekeringen & Aansprakelijkheid

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Beding tot beperking van aansprakelijkheid, in geval van samenlopende fouten van architect en aannemer, tot hun aandeel in de totstandkoming van de schade, is nietig. Cassatie 10.02.2022 (LegalNews)

21 februari 2022

Insurance: “Vooruitblik 2022” (Lydian)

16 februari 2022

Uitsluiting zware fout door verzekeraar: niet elke clausule is geldig. Cassatie 17 september 2020 (Lydian)

11 februari 2022

Fraus belet geen aansprakelijkheidsverdeling wanneer beide schadeverwekkers opzettelijke fouten hebben gepleegd: Cassatie 30 september 2021 (Omega Law)

8 februari 2022

Onduidelijke polisbepalingen worden geïnterpreteerd in het voordeel van de verzekerde, ook wanneer partijen – ogenschijnlijk – anders overeenkwamen (GSJ Advocaten)

5 februari 2022

Europese bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken: dagvaarding van verzekeraar en verzekerde in verschillende lidstaten (Schuermans Advocaten)

31 januari 2022

Brandverzekering: burenhinder onder het nieuwe goederenrecht? (GSJ Advocaten)

20 januari 2022

Toerekening van onrechtmatige daden aan de vennootschap en immuniteit van de uitvoeringsagent in het nieuwe BW (Caluwaerts Uytterhoeven)

12 januari 2022

Kan je vervolgd worden voor een negatieve review: vrije meningsuiting of toch niet? (Sirius Legal)

22 december 2021

Schadevergoeding voor het krijgen van een kind: is dat zomaar mogelijk? (Bannister)

20 december 2021

Fraus omnia corrumpit moet met mate worden toegepast. Cass. 30 september 2021 (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

2 december 2021

Toerekening van buitencontractueel schadeveroorzakend handelen aan rechtspersonen (Corporate Finance Lab)

30 november 2021