De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Gratis vergelijkingstool verzekeringen BA Familiale gelanceerd door FSMA (LegalNews)

8 juni 2023

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? (Bannister)

5 juni 2023

Droogteschade aan een woning: brandverzekeraar moet dekking verlenen. Arrest Grondwettelijk Hof van 1 juni 2023 (LegalNews)

3 juni 2023

Is de freelancer aansprakelijk voor de fouten die hij maakt? (Mint Advocaten)

1 juni 2023

Clausule ‘afstand van verhaal’ in het huurcontract of toch beter een eigen brandverzekering? (Akurad Advocaten)

17 mei 2023

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging? (Bannister)

15 mei 2023

Opgelet voor een hypo achter het stuur (Gevaco Advocaten)

4 mei 2023

Verzekeringscontract opzeggen wordt eenvoudiger (Crivits & Persyn)

2 mei 2023

Blijvend ongeschikt na een ongeval? Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend? (Argus Advocaten)

29 april 2023

Schadeloosstelling als gevolg van aansprakelijkheid. Rechter zal binnenkort in bepaalde gevallen de benadeelde een deel van de door de aansprakelijke gemaakte winst kunnen toekennen als bijkomende vergoeding (LegalNews)

27 april 2023

Bestuurders-aansprakelijkheid in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (Bannister)

26 april 2023

Rechter zal binnenkort een bevel of verbod kunnen opleggen om een wettelijke regel die een welbepaald gedrag voorschrijft te doen naleven om dreigende schade te voorkomen (LegalNews)

19 april 2023

Als vastgoedmakelaar riskeer je een aansprakelijkheidsvordering door een bod laattijdig door te geven (De Groote – De Man)

13 april 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid : wrongful trading (Van Steenbrugge Advocaten)

8 april 2023

De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en de buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen in Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ (wetsvoorstel van 8 maart 2023) (LegalNews)

6 april 2023

Overige nieuws:

Opgelet voor een hypo achter het stuur (Gevaco Advocaten)

4 mei 2023

Verzekeringscontract opzeggen wordt eenvoudiger (Crivits & Persyn)

2 mei 2023

Blijvend ongeschikt na een ongeval? Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend? (Argus Advocaten)

29 april 2023

Schadeloosstelling als gevolg van aansprakelijkheid. Rechter zal binnenkort in bepaalde gevallen de benadeelde een deel van de door de aansprakelijke gemaakte winst kunnen toekennen als bijkomende vergoeding (LegalNews)

27 april 2023

Bestuurders-aansprakelijkheid in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (Bannister)

26 april 2023

Rechter zal binnenkort een bevel of verbod kunnen opleggen om een wettelijke regel die een welbepaald gedrag voorschrijft te doen naleven om dreigende schade te voorkomen (LegalNews)

19 april 2023

Als vastgoedmakelaar riskeer je een aansprakelijkheidsvordering door een bod laattijdig door te geven (De Groote – De Man)

13 april 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid : wrongful trading (Van Steenbrugge Advocaten)

8 april 2023

De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en de buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen in Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ (wetsvoorstel van 8 maart 2023) (LegalNews)

6 april 2023

Zal boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) de cap op bestuurders-aansprakelijkheid nieuw leven inblazen? (Schoups)

4 april 2023

Wetsvoorstel houdende boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) ingediend in de Kamer – afschaffing samenloopverbod en quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (Schoups)

14 maart 2023

Gevolgen van aanstelling van een lasthebber ad hoc voor de strafprocedure (Waeterinckx Advocaten)

8 maart 2023