Verzekeringen & Aansprakelijkheid

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

De ‘quasi’ in de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Cass. 4 februari 2022 (Corporate Finance Lab)

9 maart 2022

‘Droogtewet’ wordt door verzekeraars aangevochten bij het Grondwettelijk Hof (Gevaco Advocaten)

7 maart 2022

Bevestiging uitzondering op aansprakelijkheidsbeperking bestuurders voor overheidsschulden (Crivits & Persyn)

2 maart 2022

Sorry seems to be the hardest word. Excuses als mogelijk herstel in natura (Schoups)

28 februari 2022

Nut en grenzen van een exoneratiebeding (De Langhe Advocaten)

25 februari 2022

Vervolging bedrijf en zaakvoerder na dodelijk arbeidsongeval: verplicht leertraject en verhaal van verzekeraar op de werkgever (Cautius)

24 februari 2022

Beding tot beperking van aansprakelijkheid, in geval van samenlopende fouten van architect en aannemer, tot hun aandeel in de totstandkoming van de schade, is nietig. Cassatie 10.02.2022 (LegalNews)

21 februari 2022

Insurance: “Vooruitblik 2022” (Lydian)

16 februari 2022

Uitsluiting zware fout door verzekeraar: niet elke clausule is geldig. Cassatie 17 september 2020 (Lydian)

11 februari 2022

Fraus belet geen aansprakelijkheidsverdeling wanneer beide schadeverwekkers opzettelijke fouten hebben gepleegd: Cassatie 30 september 2021 (Omega Law)

8 februari 2022

Onduidelijke polisbepalingen worden geïnterpreteerd in het voordeel van de verzekerde, ook wanneer partijen – ogenschijnlijk – anders overeenkwamen (GSJ Advocaten)

5 februari 2022

Europese bevoegdheidsverdeling in verzekeringszaken: dagvaarding van verzekeraar en verzekerde in verschillende lidstaten (Schuermans Advocaten)

31 januari 2022