Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Gratis vergelijkingstool verzekeringen BA Familiale gelanceerd door FSMA (LegalNews)

8 juni 2023

Slachtoffer geworden van een medisch ongeval: wanneer komt het Fonds voor de Medische Ongevallen tussen? (Bannister)

5 juni 2023

Droogteschade aan een woning: brandverzekeraar moet dekking verlenen. Arrest Grondwettelijk Hof van 1 juni 2023 (LegalNews)

3 juni 2023

Is de freelancer aansprakelijk voor de fouten die hij maakt? (Mint Advocaten)

1 juni 2023

Clausule ‘afstand van verhaal’ in het huurcontract of toch beter een eigen brandverzekering? (Akurad Advocaten)

17 mei 2023

Wie is aansprakelijk bij een gebrekkige postoperatieve opvolging? (Bannister)

15 mei 2023

Opgelet voor een hypo achter het stuur (Gevaco Advocaten)

4 mei 2023

Verzekeringscontract opzeggen wordt eenvoudiger (Crivits & Persyn)

2 mei 2023

Blijvend ongeschikt na een ongeval? Hoe wordt mijn schadevergoeding berekend? (Argus Advocaten)

29 april 2023

Schadeloosstelling als gevolg van aansprakelijkheid. Rechter zal binnenkort in bepaalde gevallen de benadeelde een deel van de door de aansprakelijke gemaakte winst kunnen toekennen als bijkomende vergoeding (LegalNews)

27 april 2023

Bestuurders-aansprakelijkheid in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (Bannister)

26 april 2023

Rechter zal binnenkort een bevel of verbod kunnen opleggen om een wettelijke regel die een welbepaald gedrag voorschrijft te doen naleven om dreigende schade te voorkomen (LegalNews)

19 april 2023

Als vastgoedmakelaar riskeer je een aansprakelijkheidsvordering door een bod laattijdig door te geven (De Groote – De Man)

13 april 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid : wrongful trading (Van Steenbrugge Advocaten)

8 april 2023

De samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en de buitencontractuele aansprakelijkheid van hulppersonen in Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ (wetsvoorstel van 8 maart 2023) (LegalNews)

6 april 2023

Overige nieuws:

Eerste (juridische) hulp bij phishing: wie draagt het financieel risico? (Reyns Advocaten)

3 maart 2023

Als de vlam in de pijp zit… Brand in een parenclub, maar nog verzekerd als restaurant. Cassatie 7 maart 2022 (LegalNews)

27 februari 2023

Slachtoffer van een medische fout? Het missen van een diagnose door arts: niet per definitie een medische fout (Dehaese & Dehaese)

14 februari 2023

Wrongful trading: een nachtmerrie voor bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden (Reyns Advocaten)

14 februari 2023

Beperking van aansprakelijkheid in het nieuwe verbintenissenrecht (Forum Advocaten)

13 februari 2023

Eerste juridische hulp bij arbeidsongevallen (GSJ Advocaten)

10 februari 2023

Diefstal en vervalsing cheques door werkneemster schoonmaakbedrijf. Aansprakelijkheid werkgever en bank. Cassatie 9 december 2022 (LegalNews)

1 februari 2023

Ook benadeelden niet betrokken bij precontractuele besprekingen kunnen de verkoper van een onroerend goed aanspreken (Advocatenbureau Van Cauter)

31 januari 2023

Overzicht cassatierechtspraak 2022 wet verzekeringen (Lydian)

26 januari 2023

Het gebruik van robots tijdens operaties: wat met aansprakelijkheid? (Bannister)

23 januari 2023

Een bedrijfsleidersverzekering kan, afhankelijk van de situatie, volgens het Hof van Cassatie wel of niet als simulatie worden aanzien (LegalNews)

11 januari 2023

Tertium datur: ‘andere organisaties zonder rechtspersoonlijkheid’ in het Ontwerp Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht (Corporate Finance Lab)

26 november 2022