Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Wat brengt het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht voor onderaannemers, bestuurders en werknemers? (Titeca Accountancy)

23 februari 2024

Cassatie benadrukt: causale kracht en niet ernst van de fout bepaalt de schadeverdeling (Schoups)

23 februari 2024

De persoonlijke prijs van bestuurderschap: hoe nieuwe wetgeving de verantwoordelijkheid van bestuurders vergroot (Forum Advocaten)

22 februari 2024

De opheffing van het samenloopverbod en de quasi-immuniteit van de hulppersoon in Boek 6 BW: waarom dit de ‘koninklijke weg’ is (KU Leuven)

22 februari 2024

Werken met derden – recente rechtspraak (Cautius)

15 februari 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek “Buitencontractuele aansprakelijkheid” goedgekeurd (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

15 februari 2024

Al dan niet kapitaliseren blijft een heikel punt (GSJ Advocaten)

6 februari 2024

Medische fouten: juridische basisbeginselen (Bannister)

5 februari 2024

De (brand)verzekering en de regeling daarvan in huurovereenkomsten (Crivits & Persyn)

1 februari 2024

De wetten Peeters aangaande de verplichte verzekering in de bouw: werf niet aangegeven? Opdrachtgever toch verzekerd (Monard Law)

30 januari 2024

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ werd goedgekeurd in tweede lezing door de Commissie voor Justitie van de Kamer op 17 januari 2024 (LegalNews)

24 januari 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek houdende “Buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht” in tweede lezing aangenomen! RIP art. 1382 BW? (GSJ Advocaten)

24 januari 2024

Nieuwe wetgeving inzake de betaling van de schadevergoeding in verzekeringen (Lydian)

23 januari 2024

Lichamelijke schade (Lydian)

23 januari 2024

Inbreuk op arbeids- en rusttijden (tachograaf): welk gerecht is bevoegd in hoger beroep? Cassatie-arrest van 24 oktober 2023 (LegalNews)

11 januari 2024

Voorstel van boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) : zijn de teerlingen geworpen? (Law Back on Track)

11 januari 2024

Bezint eer ge verhaalt: de verzekeraar die verhaal wil uitoefenen op zijn verzekerde moet (redelijk) snel zijn, maar ook niet té snel (Schoups)

3 januari 2024

Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling buitenlandse werkkrachten. Decreet van 27 oktober 2023 (LegalNews)

2 januari 2024

Contractuele aansprakelijkheid voor gebrekkige voorwerpen (Caluwaerts Uytterhoeven)

26 december 2023

Wetsvoorstel Boek 6 Burgerlijk Wetboek en de afschaffing van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent: een stand van zaken (Schoups)

18 december 2023

Beperking in polis gewaarborgd inkomen bij psychische stoornissen is discriminatoir. Arbeidshof Antwerpen 13 december 2023 (LegalNews)

14 december 2023

Vermijd een hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van de overlater bij een overname handelsfonds! (Abeka)

12 december 2023

Nieuwe opzeggingsregels voor verzekeringsovereenkomsten (Schoups)

5 december 2023

Is uw privévermogen in gevaar in geval van bestuurdersaansprakelijkheid!? (Deloitte)

5 december 2023

Wanneer geldt de beperkte aansprakelijkheid van de werknemer? (Bannister)

4 december 2023

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’. Tweede lezing in de Commissie voor Justitie zal voor 2024 zijn (LegalNews)

23 november 2023

Aansprakelijkheid aannemers bij tewerkstelling illegale derdelanders door een (onder)aannemer wordt aangescherpt in het Vlaams Gewest (Commit Law)

21 november 2023

Architect kan hoofdelijke aansprakelijkheid niet beperken (Argus Advocaten)

27 oktober 2023

Euthanasiezaak: burgerlijke vordering tegen arts ongegrond verklaard op 24 oktober 2023 (LegalNews)

25 oktober 2023

Een verzekeraar is geen nutsleverancier. Of zijn er toch gelijkenissen? (Schuermans Advocaten)

24 oktober 2023

Overige nieuws: