Vennootschappen & Verenigingen

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Prijsbepaling bij geschillenregeling: verschuiving van peildatum als correctie op waardering van aandelen (Corporate Finance Lab)

10 mei 2022

Werken met soorten van aandelen in uw vennootschap: let op voor deze valkuilen! (Van Steenbrugge Advocaten)

4 mei 2022

Is alleen een “georganiseerde” bestuurder een onderneming? (Crivits & Persyn)

2 mei 2022

Bestuurder van een onderneming: een strafrechtelijke risky business (Van Steenbrugge Advocaten)

28 april 2022

Strafrechtelijk risicobeheer in internationale bedrijfscontext. Een korte case study (Waeterinckx Advocaten)

20 april 2022

Over de aansprakelijkheid van feitelijke bestuurders (Corporate Finance Lab)

20 april 2022

Optimalisatie winstuitkeringen KMO’s anno 2022: het regime van de liquidatiereserves of … beter het VVPRbis-stelsel? (Imposto Advocaten)

12 april 2022

Uitkering van een liquidatievoorschot bij vereffening zonder roerende voorheffing (Delboo)

8 april 2022

Cass. 18 maart 2022: natuurlijke persoon met zelfstandige beroepsactiviteit is slechts onderneming indien hij ‘een eigen organisatie’ vormt (Corporate Finance Lab)

30 maart 2022

Vruchtgebruik in de vennootschap – wat met uw planning? (aternio)

24 maart 2022

Zet Hof van Cassatie met zijn arrest van 8 februari 2022 de deur op een kier voor een afgeleide strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon? (Waeterinckx Advocaten)

23 maart 2022

Leidt elke schending van de belangenconflictregels tot nietigheid? Cassatie kiest stelling (Corporate Finance Lab)

18 maart 2022