Vennootschappen & Verenigingen

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Hoe loyaal is loyaal? Kan een bestuurder concurreren met de vennootschap, tijdens of na afloop van zijn mandaat? (M&A for professionals)

30 juli 2021

De digitalisering van het vennootschapsrecht: online oprichting en statutaire “mandatendatabank” (Corporate Finance Lab)

29 juli 2021

Dubbel stemrecht – Aandeelhouders blijven soms koele minnaars (Caluwaerts Uytterhoeven)

28 juli 2021

Wederopbouwreserve – belastingvrijstelling voor versterking eigen vermogen na Covid-19-crisis (Imposto Advocaten)

26 juli 2021

Het WVV: niet vergeten, ook de VZW doet mee! (aternio)

26 juli 2021

Het lot van liquidatiereserves bij geruisloze fusies en partiële splitsingen: verlies liquidatieheffing! (Imposto Advocaten)

22 juli 2021

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 19/07/2021 (LegalNews)

19 juli 2021

Bepaalde rechtspersonen kunnen vanaf 1 augustus 2021 volledig online worden opgericht. Wet van 12 juli 2021 (LegalNews)

19 juli 2021

De relativiteit van de kwijting van bestuurders (Corporate Finance Lab)

9 juli 2021

Van medewerker naar mede-aandeelhouder via opties of inschrijvingsrechten (Cazimir)

8 juli 2021
,

Financiële steunverlening door de vennootschap bij overnames: our dirty little secret (aternio)

7 juli 2021
,

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story? (Corporate Finance Lab)

6 juli 2021
,