Insolventie & Faillissement

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Cass. 18 maart 2022: natuurlijke persoon met zelfstandige beroepsactiviteit is slechts onderneming indien hij ‘een eigen organisatie’ vormt (Corporate Finance Lab)

30 maart 2022

Faillissement en misdrijf van niet-tijdige aangifte. Schuldigverklaring en de vereiste dat ook het bijzonder opzet wordt gemotiveerd. Cassatie-arrest van 15 maart 2022 (LegalNews)

25 maart 2022

Behoort een huur- of bezettingsvergoeding na faillissement tot de onroerende boedel of de algemene boedel? Cass. 9 december 2021 (Corporate Finance Lab)

14 maart 2022

Is de vereffenaar een mini-curator? Cass. 26 november 2021 (Corporate Finance Lab)

7 maart 2022

Bestuurder vs. Curator (Caluwaerts Uytterhoeven)

3 maart 2022

De autonomie van het strafrecht en het faillissement – Cassatie 1 februari 2022 (Corporate Finance Lab)

23 februari 2022

Afstand van schuldvordering bij een procedure tot gerechtelijke reorganisatie (Grant Thornton)

19 februari 2022

Schuldeiser en curator: vriend of vijand? De wisselwerking tussen de curator en individuele schuldeisers in faillissement (LegalLearning)

18 februari 2022

Kwijtschelding van de gefailleerde natuurlijk persoon: een stand van zaken (Crivits & Persyn)

7 februari 2022

De kwijtschelding van de gefailleerde: vloek of zegen? (Van Steenbrugge Advocaten)

27 januari 2022

Kennelijk grove fout en bestuurders van kleine ondernemingen: wie draagt de bewijslast? – Cassatie 2 december 2021 (Corporate Finance Lab)

24 januari 2022

Geen tweede kans voor pre-pack? (Corporate Finance Lab)

19 januari 2022