Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak anno 2024

Mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 6 december 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Insolventie & Faillissement

Kan een vennootschaps-bestuurder failliet verklaard worden? Het organisatiecriterium ontrafeld (Noma)

20 juni 2024

Hypotheekvestiging door omzetting van een notariële volmacht ná faillissement toch tegenstelbaar aan de boedel (GSJ Advocaten)

17 juni 2024

Pandbeslag: bescherming voor de verhuurder (Caluwaerts Uytterhoeven)

17 juni 2024

Bestuurders-aansprakelijkheid na winstuitkering die leidt tot faillissement (LegalNews)

16 juni 2024

Verplaatsen zetel en vervanging bestuurder van een onderneming in moeilijkheden. Valsheid in geschrifte? Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

13 juni 2024

Bestuurders-aansprakelijkheid bij een faillissement: wat u moet weten (Reyns Advocaten)

30 mei 2024

Heroriënteren: een waaier aan mogelijkheden (Crivits legal)

17 mei 2024

1.500.000 euro ontvangen in het kader van een WCO-procedure als lening overschrijven naar een verbonden onderneming: bestuurders zijn uiteraard fout (LegalNews)

16 mei 2024

Het eigendomsvoorbehoud bij faillissement: vaak zeer doeltreffend, maar niet altijd waterdicht (Reyns Advocaten)

16 mei 2024

Strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden: wetsontwerp goedgekeurd (LegalNews)

9 mei 2024

De gewijzigde definitie van de buitengewone schuldeiser in de opschorting: wat moet u weten? (Reyns Advocaten)

9 mei 2024

Consignatie van activa die ontstaan na de sluiting van het faillissement van een onderneming: KB gepubliceerd (LegalNews)

8 mei 2024

Het “flitsfaillissement”: brengt het een onderneming effectief in alle stilte en in een flits naar een nieuwe start? En wat met het personeel? (Crivits & Persyn)

6 mei 2024

De gewijzigde definitie van de buitengewone schuldeiser in de opschorting: wat moet u weten? (Reyns Advocaten)

6 mei 2024

Wettelijke verankering van persoonlijke zekerheden op komst in Nieuw Burgerlijk Wetboek (Flex Advocaten)

22 april 2024

Het (vennootschaps)leven zoals het is in moeilijke tijden… Bestuurders-aansprakelijkheid in geval van wrongful trading – art. XX.227 WER (Paqt Advocaten)

17 april 2024

Het FUN “flitsfaillissement”: enkele praktijkervaringen als beoogd curator (Crivits legal)

16 april 2024

De al dan niet realisatie van financiële instrumenten of contanten waarop het pand betrekking heeft kan in bepaalde gevallen discriminerend zijn volgens het Grondwettelijk Hof (LegalNews)

12 april 2024

Nieuwe mogelijkheden en verplichtingen voor gerechtsdeurwaarders in de strijd tegen groeiende schuldenbergen (Schoups)

11 april 2024

Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

9 april 2024

Ondernemingen op de dool en het lot van hun werknemers (Bellaw/SoConsult)

8 april 2024

Misdrijven inzake insolventie en bedrieglijk bewerkstelligen van onvermogen: wat wijzigt er door Boek II van het Strafwetboek? (LegalNews)

8 april 2024

Faillissement. Beslissing van de curator om een hangend geding niet verder te zetten. Cassatie-arrest van 25 januari 2024 (LegalNews)

22 maart 2024

Wetsvoorstel houdende titel 1 “Persoonlijke zekerheden” van boek 9 van het Burgerlijk Wetboek ingediend in de Kamer (Schoups)

19 maart 2024

Verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en insolventie. Na het KB van 7 september 2023 is er nu ook KB van 18 februari 2024 (LegalNews)

29 februari 2024

Cassatie bevestigt ruime beslissingsbevoegdheid van de curator tot gedinghervatting (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

26 februari 2024

De herstructurerings-deskundige bij een onderneming in moeilijkheden (Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel)

21 februari 2024

Faillissement en de bestuurder als onderneming. Is het uitoefenen van een professionele activiteit als zelfstandige wel of niet voldoende? Cassatie-arrest van 23 november 2023 (LegalNews)

15 februari 2024

Schuldkwijtschelding binnen het kader van een reorganisatieakkoord voortaan belast (Seeds of Law)

13 februari 2024

Wetsvoorstel tot invoeging van titel 1 ‘Persoonlijke zekerheden’ in Boek 9 ‘Zekerheden’. De wetgever zit niet stil: er zijn nog zekerheden… (LegalNews)

8 februari 2024

Overige nieuws: