Insolventie & Faillissement

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur (Flex Advocaten)

22 mei 2023

Komende zomer verwacht: centraal register van bestuursverboden en Europees bestuursverbod (Waeterinckx Advocaten)

15 mei 2023

Het stil faillissement – de pre-pack (Schoups)

8 mei 2023

Een nieuwe wind door het Reisrecht (?) (Nelissen Grade)

5 mei 2023

De overdracht onder gerechtelijk gezag: voortaan een vereffeningsprocedure (Schoups)

3 mei 2023

Deontologie en de insolventiewet, verwant of water en vuur? Over insolvente gerechtsdeurwaarders, failliete artsen en advocaten onder bewind (Crivits & Persyn)

26 april 2023

De omzetting van de Europese Herstructureringsrichtlijn. Het minnelijk akkoord en collectief akkoord in besloten variant (Schoups)

26 april 2023

Het faillissement als opschortende voorwaarde bij een verkoop (LegalNews)

25 april 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid : wrongful trading (Van Steenbrugge Advocaten)

8 april 2023

Het reorganisatieplan: een tweede kans (Crivits & Persyn)

5 april 2023

Herstructurering. Prominente rol voor de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden (Schoups)

5 april 2023

Rechter zal in de toekomst kunnen ingaan op een verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist: wetsontwerp van 30 maart 2023. (LegalNews)

4 april 2023

Boek XX van het WER wordt aangepast aan de arresten Plessers (16 mei  2019) en Heiploeg (28 april 2022): wat wijzigt er juist? (LegalNews)

4 april 2023

Tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden voor de laatste keer verlengd tot 30 september 2023 (LegalNews)

3 april 2023

Crowdfunding en faillissement : you’re just one of the crowd (Argus Advocaten)

16 maart 2023

Overige nieuws:

Over de hoofdelijke gehoudenheid tot volstorting van overdragers en overnemers van niet volgestorte aandelen (Reyns Advocaten)

1 februari 2023

Insolventie en de strafrechtelijke aansprakelijkheid: risky business (Reyns Advocaten)

30 januari 2023

Bouwonderneming in moeilijkheden? Een overzicht van enkele juridische instrumenten voor schuldenaars én schuldeisers (Reyns Advocaten)

17 januari 2023

Wrongful trading – de aanhouder wint niet altijd (Schoups)

16 januari 2023

Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. De aanpassing door de Wet van 26 december 2022 (LegalNews)

12 januari 2023

Het (vennootschaps)leven zoals het is in moeilijke tijden… Bestuurders-aansprakelijkheid in geval van kennelijk grove fout (art. XX.225 WER) (Paqt Advocaten)

11 januari 2023

Het tweeluik van de rechtstreekse vordering én het bijzonder voorrecht van de onderaannemer: een “gouwe ouwe” voor de onbetaalde onderaannemer (Reyns Advocaten)

4 januari 2023

Faillissement en bestuurders-aansprakelijkheid: kennelijk grove fout, wat is dat juist? (Van Steenbrugge Advocaten)

19 december 2022

Must do’s voor bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden (Schoups)

28 november 2022

Boedelschulden – Grondwettelijk Hof over de behandeling van fiscale schulden ontstaan tijdens een gerechtelijke reorganisatieprocedure in een navolgende vereffening of faillissement (Corporate Finance Lab)

24 november 2022

Het Grondwettelijk Hof en de bijzondere aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout bij faillissement (Corporate Finance Lab)

23 november 2022

Insolventierisico voor schuldeisers in de vennootschapsgroep (Corporate Finance Lab)

22 november 2022