Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Het Hof van justitie heeft in het bekende TNS Dimarso-arrest nr. C-6/15 van 14 juli 2016 geoordeeld dat...
De ministerraad keurde op 11 januari 2019 een voorontwerp van wet goed in tweede lezing over...
In januari 2018 berichtte GD&A Advocaten u reeds omtrent twee arresten van de Raad van State...
On 25 October 2018, the CJEU ruled in Case C-413/17 on the margin of discretion of...
In deze nieuwsflash behandelen wij een recent arrest van de Raad van State van 23 oktober...
Mr. Claire Lombert (Senior Associate Loyens & Loeff) wijst in een post op LinkedIn op een...
Vanaf 18 oktober 2018 zijn aanbestedende overheden verplicht om elektronisch te communiceren met de marktdeelnemers wanneer...
De complexiteit van overheidsopdrachten leidt regelmatig tot een delegatie van bevoegdheden inzake het toezicht van en...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
Dhr. Pol Verbeke (zaakvoerder Adovop – advies in overheidsopdrachten) en auteur van het recente ‘Praktijkboek Overheidsopdrachten. Hoe...
In een arrest van 28 juni 2018 werpt het Gerecht van eerste aanleg van de Europese...
Middels een arrest van 1 maart 2018 (nr. 240.866) oordeelt de Raad van State – in...
Ongeacht de plaatsingsprocedure dient een aanbestedende overheid elke offerte te onderwerpen aan een algemeen prijs- of...
Lokale besturen zijn volop bezig met het doorlichten en optimaliseren van hun verzekeringsportefeuille via een openbare...
Eenieder die regelmatig meedingt naar overheidsopdrachten voor (vooral) werken, is vertrouwd met de mogelijkheid om fouten...
Het wordt al maanden  gefluisterd in de wandelgangen en nu is het eindelijk zo ver: het “Reparatie...