Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024

Verhoging Europese bekendmakingsdrempels voor overheidsopdrachten gepubliceerd vanaf 1 januari 2024 (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Sophie Bleux en Cédric Vandekeybus (Schoups)

Sinds 1 januari 2024 gelden nieuwe, verhoogde Europese bekendmakingsdrempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessies. Zij zullen zoals gebruikelijk gelden voor een periode van twee jaar, tot en met 31 december 2025. Van zodra de geraamde waarde van een opdracht of concessie de toepasselijke drempel bereikt, zal de aanbesteder de betreffende opdracht of concessie moeten bekendmaken in het Europees Publicatieblad. Daarnaast zijn de Europese drempels ook van belang voor de toepasselijkheid van heel wat bepalingen in de Belgische overheidsopdrachtenreglementering.

I. Klassieke sectoren

Opdrachten voor werken

Voor overheidsopdrachten voor werken gepubliceerd vanaf 1 januari 2024 geldt dat deze moeten worden bekendgemaakt in het Europees Publicatieblad van zodra de geraamde waarde van de opdracht de drempel van 5.538.000,00 EUR (excl. BTW) bereikt. Tot en met 31 december 2023 gold nog een drempel van 5.382.000,00 EUR (excl. BTW).

Opdrachten voor leveringen en diensten

De Europese bekendmakingsdrempels verschillen voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten al naargelang deze worden gegund door centrale aanbestedende overheden of niet-centrale overheidsdiensten. De centrale aanbestedende overheden vindt u opgesomd in Bijlage I bij Richtlijn 2014/24/EU van 26 februari 2014. In België zijn dit o.a. de Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen. Voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die gegund worden door zulke centrale aanbestedende overheden, wordt de drempel verhoogd van 140.000,00 EUR naar 143.000,00 EUR (excl. BTW).

Voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die geplaatst worden door een niet-centrale aanbestedende overheid, zijnde de aanbestedende overheden die niet worden opgelijst in Bijlage I, wordt de Europese bekendmakingsdrempel verhoogd van 215.000,00 EUR naar 221.000,00 EUR (excl. BTW).

De Europese drempel voor de sociale en andere specifieke diensten opgelijst in bijlage XIV van Richtlijn nr. 2014/24/EU, worden niet verhoogd. Voor verplichte Europese publicatie van deze diensten, waaronder gezondheidszorg en maatschappelijke en aanverwante dienstverlening, blijft de Europese bekendmakingsdrempel in de klassieke sectoren behouden op 750.000,00 EUR (excl. BTW).

II. Speciale sectoren

Opdrachten voor werken

Voor overheidsopdrachten voor werken in de speciale sectoren (water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten) gepubliceerd vanaf 1 januari 2024 geldt dezelfde drempel als in de klassieke sectoren, nl. een verhoogde drempel van 5.538.000,00 EUR (excl. BTW). Deze drempel geldt eveneens voor de overheidsopdrachten in de defensie- en veiligheidssector.

Opdrachten voor leveringen en diensten

De Europese drempels voor overheidsopdrachten voor leveringen en diensten die gepubliceerd worden vanaf 1 januari 2024 worden verhoogd van 431.000,00 EUR naar 443.000,00 EUR (excl. BTW). Deze drempel geldt eveneens voor de overheidsopdrachten in de defensie- en veiligheidssector. De Europese drempel voor de sociale en andere specifieke diensten van bijlage XIV van Richtlijn nr. 2014/24/EU, blijft voor wat betreft de speciale sectoren behouden op 1.000.000,00 EUR (excl. BTW).

III. Concessieovereenkomsten

Tot slot wordt ook de Europese drempel betreffende de concessieovereenkomsten verhoogd van 5.382.000,00 EUR naar 5.538.000,00 EUR (excl. BTW). Dit drempelbedrag geldt niet alleen voor concessies voor werken maar ook voor dienstenconcessies.

Bron: Schoups

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding