Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024

Overheidsopdrachten. Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het Staatsblad van 18 december 2023 is het ‘Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied’ gepubliceerd.

 1. Wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in het KB plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari 2012.
  In artikel 33, eerste lid, worden de bedragen 5.382.000 euro en 431.000 euro vervangen door de respectieve bedragen 5.538.000 euro en 443.000 euro.
 2. Wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017.
  In artikel 11, eerste lid, worden de bedragen 5.382.000 euro, 140.000 euro en 215.000 euro vervangen door de respectieve bedragen 5.538.000 euro, 143.000 euro en 221.000 euro.
 3. Wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in het KB plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017.
  In artikel 11, eerste lid, worden de bedragen 5.382.000 euro en 431.000 euro vervangen door de respectieve bedragen 5.538.000 euro en 443.000 euro.
 4. Wijziging van bepaalde drempels in het KB van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.
  In artikel 4, eerste lid, wordt het bedrag 5.382.000 euro vervangen door het bedrag 5.538.000 euro.

Wat de inwerkingtreding betreft:

Voor de opdrachten of concessies waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking, treedt dit besluit in werking op 1 januari 2024, voor zover deze opdrachten of concessies vanaf die datum worden bekendgemaakt of hadden moeten worden bekendgemaakt of, bij ontstentenis van een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, voor zover vanaf die datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte.

Het eerste lid is eveneens van toepassing op de opdrachten of concessies waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese bekendmaking. Voor deze opdrachten en concessies wordt de datum van verzending door het e-procurement platform van de aankondiging naar het Europees publicatieblad echter als de datum van bekendmaking van de opdracht of de concessie beschouwd.

 Lees het Ministerieel besluit van 13 december 2023

Webinar op vrijdag 22 maart 2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinars on demand

Mr. Peter Teerlinck (& De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Mr. Peter Teerlinck (& De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Mr. Simon Verhoeven en mr. Alexander Verschave (Equator Advocaten)

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding