Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Overheidsopdrachten. Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van kmo’s betreft, gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De wet tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO’s tot die opdrachten te bevorderen, werd gepubliceerd in het Staatsblad van 8 januari 2024.

De maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op:

1. het toekennen, in sommige hypothesen, van voorschotten en biedvergoedingen

De nadruk ligt op de verbetering van de betalingsvoorwaarden door het verplicht toekennen, in sommige gevallen, van voorschotten aan kmo’s in oplopende percentages naargelang de omvang van de onderneming, teneinde rekening te houden met de spanningen op het vlak van de cashflow die door de deelname aan een overheidsopdracht kunnen ontstaan. Ook wordt het verplicht een vergoeding toe te kennen aan ondernemingen die op verzoek van de aanbesteder werkzaamheden zoals maquettes of monsters in hun offerte hebben opgenomen.

2. het doorgeven van de individuele plaats in het voorlopig klassement

Ondernemingen die aan overheidsopdrachten deelnemen, krijgen na de opstelling van het proces-verbaal van opening van de offertes, in sommige gevallen iets meer informatie over hun individuele plaats in het klassement, zodat zij hun kansen op de toewijzing van de opdracht beter kunnen inschatten en de agenda van hun activiteiten beter kunnen organiseren.

Lees hier de volledige fiche van het wetsontwerp

Webinar

Webinars

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) – Live op 22 maart 2024, nadien on demand aangeboden.

Webinar on demand

Mr. Peter Teerlinck (& De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Mr. Peter Teerlinck (& De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Mr. Simon Verhoeven en mr. Alexander Verschave (Equator Advocaten)

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding