Overheidsopdrachten:
het regelmatigheidsonderzoek van offertes
en drie andere actuele knelpunten

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op donderdag 7 december 2023

Overheidsopdrachten. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van kmo’s betreft, ingediend (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 16 oktober 2023 werd een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wat de toegang van kmo’s betreft, ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op:

1. het toekennen, in sommige hypothesen, van voorschotten en biedvergoedingen
De nadruk ligt op de verbetering van de betalingsvoorwaarden door het verplicht toekennen, in sommige gevallen, van voorschotten aan kmo’s in oplopende percentages naargelang de omvang van de onderneming, teneinde rekening te houden met de spanningen op het vlak van de cashflow die door de deelname aan een overheidsopdracht kunnen ontstaan. Ook wordt het verplicht een vergoeding toe te kennen aan ondernemingen die op verzoek van de aanbesteder werkzaamheden zoals maquettes of monsters in hun offerte hebben opgenomen.

2. het doorgeven van de individuele plaats in het voorlopig klassement

Ondernemingen die aan overheidsopdrachten deelnemen, krijgen na de opstelling van het proces-verbaal van opening van de offertes, in sommige gevallen iets meer informatie over hun individuele plaats in het klassement, zodat zij hun kansen op de toewijzing van de opdracht beter kunnen inschatten en de agenda van hun activiteiten beter kunnen organiseren.

Lees hier de volledige fiche van het wetsontwerp

Webinar

Op donderdag 7 december 2023 geven mr. Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt) en dhr. Constant De Koninck (ere-eerste auditeur bij het Rekenhof) een webinar Overheidsopdrachten: het regelmatigheidsonderzoek van offertes en drie andere actuele knelpunten, incl. de publicatie ‘Compendium Overheidsopdrachtenrecht. Exhaustieve bespreking van de regelgeving en de rechtspraak inzake zeven grote thema’s’ van mr. Peter Teerlinck.

Nadien on demand aangeboden zonder boek.

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding