Overheid & Aanbesteding

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Aankoopbeleid in ziekenhuizen. Beperking op de invulling van overheidsopdrachten bij de aankoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Monard Law)

21 februari 2022

Miskenning van meldingsplicht van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten leidt enkel tot verlenging van termijnen in vernietigingsprocedures, niet in procedures bij UDN (Publius)

18 februari 2022

Kan men offertes die de bestemmingsvoorschriften niet respecteren regulariseren? De Raad van State verduidelijkt (Lydian)

9 februari 2022

Ongepaste vriendschapsbanden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Caluwaerts Uytterhoeven)

9 februari 2022

Een besteksbepaling mag dan al een materiële vergissing zijn, daarom is ze nog niet ongeschreven (Blockeel Timmermans Advocaten)

8 februari 2022

Over plusjes en minnetjes, beoordelingselementen en beoordelingsmethodieken (Casteleyn Advocaten)

4 februari 2022

De verplicht te volgen weg ingeval er sprake is van een discretionaire bevoegdheid in hoofde van de aanbesteder? (GD&A Advocaten)

2 februari 2022

Het administratief dossier kan dienstig zijn in het licht van het prijsonderzoek (Publius)

26 januari 2022

Aanbesteder moet ongeschikte onderaannemer vervangen tijdens gunningsprocedure (Schoups)

26 januari 2022

Federale regering zet in op duurzame overheidsopdrachten en toegankelijkheid voor KMO’s (Schoups)

14 januari 2022

Bestemmingsvreemde offertes al dan niet onmiddellijk richting de vuilbak? (GD&A Advocaten)

12 januari 2022

De vrijstelling inzake rechten op bestaande onroerende goederen: het Hof van Justitie verduidelijkt en versoepelt de voorwaarden (Eubelius)

13 december 2021