Overheid & Aanbesteding

Vacatures in de kijker:

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Overheidsopdrachten – Hoe geheim is vertrouwelijke informatie? (GD&A Advocaten)

21 oktober 2021

Overheidsopdrachten. Het Hof van Justitie verduidelijkt: een kwalitatief selectiecriterium moet worden onderscheiden van een uitvoeringsvoorwaarde (GD&A Advocaten)

6 oktober 2021

Bedrijfsgeheimen versus het recht op een eerlijk proces: Hof van Justitie benadrukt motiveringsplicht bij weigering toegang tot offertes (Lydian)

24 september 2021

Offerte indienen via e-Tendering: best niet op het laatste nippertje (Blockeel Timmermans Advocaten)

21 september 2021

In welke mate mag een aanbesteder zich voor het opmaken van opdrachtdocumenten laten “inspireren” door informatie vanwege marktspelers? (GD&A Advocaten)

14 september 2021

Aanbestedingsvervalsing (bid rigging): ere-eerste auditeur Constant De Koninck analyseert (LegalNews)

10 september 2021

De verplichtingen uit artikel 30 KB TMB (Caluwaerts Uytterhoeven)

2 augustus 2021

Zaakvoerder van meerdere vennootschappen? Let op wanneer u beroep doet op de draagkracht van een andere vennootschap dan de inschrijvende vennootschap (Publius)

20 juli 2021

Huurovereenkomst van onbepaalde duur van nog te realiseren gebouw dan toch geen overheidsopdracht? (Casteleyn Advocaten)

10 juli 2021

Moet de waardering van raamovereenkomsten worden meegedeeld? Het Hof van Justitie verduidelijkt (Lydian)

7 juli 2021

Overheidsopdrachten. Valse verklaringen van een derde op wiens draagkracht men beroep doet: automatische uitsluiting van de inschrijver? (Lydian)

18 juni 2021

Geen uiterst dringende noodzakelijkheid in overheidsopdrachten = rechtsmisbruik? (Publius)

18 juni 2021