Geschillen & Procedure

BOEKEN in de kijker:

Overige nieuws:

Procedure voor Raad van State werkt niet enkel stuitend in het voordeel van verzoeker (Publius)

23 februari 2021

Beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde gerelativeerd. Kan een gefailleerde zelf een rechtsmiddel aanwenden? (Van Steenbrugge Advocaten)

11 februari 2021
,

Artikel 159 GW vergt een daadwerkelijk wettigheidsonderzoek (ook bij een belangenexceptie)(Publius)

6 januari 2021

Legalisatieprocedure beëdigde vertalingen krijgt eindelijk een wettelijke basis (Henri Boghe)

29 december 2020

Bewijs door bekentenis: splitsing bekentenis is schending van het (oud) B.W. Cassatie 11.12.2020 (LegalNews)

27 december 2020

Grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening van gerechtelijke stukken in civiele zaken: nieuwe EU-verordeningen (LegalNews)

16 december 2020

Ongrondwettig belastingreglement leidt niet tot ambtshalve ontheffing (GD&A Advocaten)

15 december 2020

DIPLAD, REGSOL en DPA: de digitale autosnelweg van Justitie laat sommigen niet onberoerd… (LegalNews)

7 december 2020

Geen halvering van de rechtsplegingsvergoeding bij gedeelde aansprakelijkheid (Publius)

5 december 2020

EU consumers will soon be able to defend their rights collectively (European Parliament)

3 december 2020

(On)mogelijkheid tot uitvoering van vonnissen (Gevaco Advocaten)

3 december 2020

Een deskundigenonderzoek is geen fishing expedition om bewijs te verzamelen (Integra Advocaten)

18 november 2020