Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Hervorming Raad van State (EY Law)

Auteurs: Philip Peerens en Kristof Langens (EY Law)

In haar regeerakkoord sprak de federale regering haar intentie uit om de Raad van State te hervormen en de procedures efficiënter te maken om zo de doorlooptijd te verkorten en de rechtszekerheid te bevorderen.

Met de wet van 11 juli 2023 (hierna: “Hervormingswet”) werd de hervorming van de Raad van State nu ook echt ingezet.

De hoeksteen van de hervorming betreft de inkorting van de doorlooptijd van de procedures voor de afdeling Bestuursrechtspraak. Concreet wil de Hervormingswet de doorlooptijd van vernietigingsberoepen terugbrengen tot 18 maanden, of 15 maanden voor zaken van hoger belang, en 3 maanden voor schorsingsberoepen.

Om de doorlooptijd in gewone vernietigingsprocedures terug te brengen tot 18 maanden, moeten auditeurs hun verslag in zaken die vanaf 1 januari 2024 op de rol worden ingeschreven voortaan aan de kamer overmaken binnen een termijn van 6 maanden na ontvangst van het volledige administratieve dossier. Deze termijn kan eenmalig met 6 maanden worden verlengd.

Deze termijn van 6 maanden treedt in werking op 1 januari 2024, met een overgangsperiode tot 30 april 2024. Voor zaken die tijdens deze overgangsperiode op de rol worden geschreven, beschikt de auditeur over een termijn van 10 maanden om diens verslag over te maken.

Bron: EY Law

» Bekijk alle artikels: Geschillen & Procedure