Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024

Geschillen & Procedure

In het kader van een minnelijke schikking zal in de toekomst naast een geldsom eventueel ook een bestuursverbod kunnen opgelegd worden (LegalNews)

1 maart 2024

Een vergiftigd geschenk (bis) van de wetgever inzake witwassen (Waeterinckx Advocaten)

1 maart 2024

Na 150 jaar is er een nieuw Strafwetboek (Team Justitie)

23 februari 2024

Gerechtelijke schuldvergelijking: de compensatie kan geen uitwerking krijgen voor het tijdstip van het vonnis. Cassatie-arrest van 5 februari 2024 (LegalNews)

21 februari 2024

Cas­sa­tie reikt hulp­mid­del aan bij bewijs­nood en beves­tigt een ver­al­ge­meend bewijsbeslag (DLPA Advocaten)

20 februari 2024

Herstelmaatregel inzake ruimtelijke ordening: moet die in beroep eenparig worden beslist als deze in eerste aanleg niet werd gevonnist? Cassatie-arrest van 30 januari 2024 (LegalNews)

14 februari 2024

Onbetaalde grensoverschrijdende factuur innen? Het kan! (Studio Legale)

1 februari 2024

Bewijs in beslag nemen via toegang tot de woning: een brug te ver? Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

31 januari 2024

Moet eiser in cassatie voor zitting toegang krijgen tot ontwerparrest? (Waeterinckx Advocaten)

25 januari 2024

Wijziging Wet ‘openbaarheid van bestuur’ (KPMG Law)

23 januari 2024

Een minnelijke schikking in kort geding: een wetswijziging op komst (Schoups)

16 januari 2024

Hervorming Raad van State (EY Law)

15 januari 2024

Inbreuk op arbeids- en rusttijden (tachograaf): welk gerecht is bevoegd in hoger beroep? Cassatie-arrest van 24 oktober 2023 (LegalNews)

11 januari 2024

Bemiddeling in de bouw: van stilstand tot heropstart van de werf (Gevaco Advocaten)

10 januari 2024

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verdeling en veiling van onverdeelde goederen (Schuermans Advocaten)

9 januari 2024

Een minnelijke schikking in kort geding: een wetswijziging op komst (Schoups)

8 januari 2024

Bezint eer ge verhaalt: de verzekeraar die verhaal wil uitoefenen op zijn verzekerde moet (redelijk) snel zijn, maar ook niet té snel (Schoups)

3 januari 2024

Minnelijke oplossing van geschillen wordt sterk bevorderd. Wet van 19 december 2023 houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken (LegalNews)

27 december 2023

Een overwinning voor Gelijke Kansen: de Rechtbank tikt De Lijn op de vingers (Van Steenbrugge Advocaten)

21 december 2023

Nalatenschapsdossiers: wetsvoorstel met wijzigingen inzake de bepalingen betreffende de minnelijke verdeling en de gerechtelijke verdeling (LegalNews)

14 december 2023

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de mededeling van de bewijsstukken in burgerlijke zaken (Schuermans Advocaten)

12 december 2023

Organisatie van zittingen per videoconferentie: wetsontwerp ingediend (LegalNews)

7 december 2023

Fiscale visitatie: actief zoekrecht, geen huiszoeking, verbaal verzet steeds mogelijk (Eubelius)

4 november 2023

Expertenschatting niet steeds tegenstelbaar aan Vlabel. Rechtbank geeft Vlabel gelijk (LegalNews)

2 november 2023

Samen bouwen aan een minnelijke oplossing voor bouwgeschillen (Caluwaerts Uytterhoeven)

25 oktober 2023

U mag de fiscus de deur wijzen! (Cazimir)

11 oktober 2023

Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag van start op 25 september 2023 (LegalNews)

28 september 2023

Zuivering van onroerende goederen. Wijzigingen door de Wet van 19 december 2023 houdende diverse bepalingen in burgerlijke en gerechtelijke zaken (LegalNews)

22 september 2023

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, naar een vereenvoudigde elektronische bewijsverzameling in elk Europees land? (Waeterinckx Advocaten)

20 september 2023

Hervorming van boek 2 van het Strafwetboek. Wetsontwerp ingediend op 13 september 2023 (LegalNews)

14 september 2023

Overige nieuws: