Arbeid & Sociale zekerheid

Wat hebben we al geleerd? Over veiligheid, recht op opleiding en toolboxmeetings (Monard Law)

26 mei 2023

Wist je dat je je opdracht als bestuurder niet kan uitoefenen onder een arbeidsovereenkomst? (Grant Thornton)

25 mei 2023

Bescherming van klokkenluiders in de privésector vóór de EU-richtlijn 2019/1937. Vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 20 januari 2023 (Claeys & Engels)

25 mei 2023

Hof van Cassatie bevestigt de “verlenging” van de verjaringstermijn van de RSZ tot 5 jaar (Bellaw/SoConsult)

24 mei 2023

Freelancers vs. Werknemers (Mint Advocaten)

22 mei 2023

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap? (Bannister)

19 mei 2023

Concurrentiewaakhonden houden arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten (Eubelius)

17 mei 2023

De terugkeer van de formule Claeys? (Mploy)

12 mei 2023

De koopkrachtpremie voor 2023 is er! (Lydian)

10 mei 2023

Gewijzigd standpunt maakt mobiliteitsbudget nog attractiever (KPMG)

10 mei 2023

Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2023 (Mint Advocaten)

9 mei 2023

Wijziging van de opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer (Claeys & Engels)

8 mei 2023

Wijziging van de Wet Eenheidsstatuut. Verduidelijking van de opzeggingstermijnen wanneer een werknemer ontslag neemt (Younity)

6 mei 2023

Foute opzeg en kennelijk onredelijk ontslag (Mploy)

5 mei 2023

Nieuwe regels inzake de (afwisselende) opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten (Claeys & Engels)

4 mei 2023

Overige nieuws:

De deur van het werk wordt zelden volledig dichtgetrokken. Hoe het privéleven van de werknemer aanleiding kan geven tot professionele sancties (Monard Law)

21 april 2023

Het Hof van Cassatie verduidelijkt het begrip dringende reden – De schade die de werkgever geleden heeft, kan een rol spelen bij de beoordeling van de ernst van de fout (Claeys & Engels)

20 april 2023

Occasioneel telewerk in Europese context: Nieuwe regels op komst? (Crowe)

19 april 2023

Overname van een onderneming met personeel: de soms hallucinante gevolgen voor de overnemer (LegalNews)

18 april 2023

Een bredere bescherming tegen discriminatie (Forum Advocaten)

18 april 2023

KB van 7 april 2023 dat de vergoedingen voor auteursrechten vrijstelt van socialezekerheidsbijdragen in Staatsblad van 14 april 2023 (LegalNews)

17 april 2023

Vrijstelling van prestaties vanaf 1 januari 2023 (Commit Law)

17 april 2023

Geen overgang van onderneming in het geval van een particuliere beveiligingsdienst die zijn contract bij een klant verliest ten gunste van een ander bedrijf. Hof van Justitie (16 februari 2023) (LegalNews)

14 april 2023

Ontslag om dringende reden. Speelt de omvang van de door de werkgever geleden schade een rol bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het ontslag? Cassatie 6 februari 2023 (LegalNews)

13 april 2023

Ziek tijdens vakantie? Vakantiedagen worden ziektedagen (Claeys & Engels)

13 april 2023

E-mails: Takeaway bij GBA 40/2023 van 3 april 2023 (Lydian)

13 april 2023

Verduidelijking maximale opzeggingstermijn van 13 weken bij ontslag door werknemer (Lydian)

12 april 2023