Arbeid & Sociale zekerheid

Wat hebben we al geleerd? Over veiligheid, recht op opleiding en toolboxmeetings (Monard Law)

26 mei 2023

Wist je dat je je opdracht als bestuurder niet kan uitoefenen onder een arbeidsovereenkomst? (Grant Thornton)

25 mei 2023

Bescherming van klokkenluiders in de privésector vóór de EU-richtlijn 2019/1937. Vonnis van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel van 20 januari 2023 (Claeys & Engels)

25 mei 2023

Hof van Cassatie bevestigt de “verlenging” van de verjaringstermijn van de RSZ tot 5 jaar (Bellaw/SoConsult)

24 mei 2023

Freelancers vs. Werknemers (Mint Advocaten)

22 mei 2023

Impact van de arbeidsdeal op het gezinsleven en het co-ouderschap? (Bannister)

19 mei 2023

Concurrentiewaakhonden houden arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten (Eubelius)

17 mei 2023

De terugkeer van de formule Claeys? (Mploy)

12 mei 2023

De koopkrachtpremie voor 2023 is er! (Lydian)

10 mei 2023

Gewijzigd standpunt maakt mobiliteitsbudget nog attractiever (KPMG)

10 mei 2023

Grensoverschrijdend telewerk na 30 juni 2023 (Mint Advocaten)

9 mei 2023

Wijziging van de opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer (Claeys & Engels)

8 mei 2023

Wijziging van de Wet Eenheidsstatuut. Verduidelijking van de opzeggingstermijnen wanneer een werknemer ontslag neemt (Younity)

6 mei 2023

Foute opzeg en kennelijk onredelijk ontslag (Mploy)

5 mei 2023

Nieuwe regels inzake de (afwisselende) opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten (Claeys & Engels)

4 mei 2023