Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Arbeid & Sociale zekerheid

Grondige hervorming Sociaal Strafwetboek: wetsontwerp aangenomen (Lydian)

17 mei 2024

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA (FOD WASO)

17 mei 2024

Grensarbeiders: is een verschil in sociale voordelen toegelaten? Arrest van het Hof van Justitie (LegalNews)

16 mei 2024

Lancering nieuwe datamining-website: meer dan 500 indicatoren over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België (FOD WASO)

16 mei 2024

Cassatie spreekt zich uit over private interne onderzoeken en artikel 6 EVRM (Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht)

16 mei 2024

Het afsluiten van een professionele mailbox: de GBA bevestigt een aantal principes (Lydian)

15 mei 2024

In drie stappen naar een succesvol vakantiebeleid (Acerta)

15 mei 2024

Het Hof van Justitie spreekt zich uit over de aansprakelijkheid van werkgevers bij inbreuken op de AVG (Claeys & Engels)

10 mei 2024

Wijziging van het sociaal strafrecht en diverse arbeidsrechtelijke bepalingen aangenomen (LegalNews)

10 mei 2024

Rechtspraak – GBA – wees voorzichtig met de communicatie over de redenen van ontslag (Mploy)

9 mei 2024

Pleidooi voor de inzet van een videoverhoor door de sociale inspectie (Mploy)

7 mei 2024

Het “flitsfaillissement”: brengt het een onderneming effectief in alle stilte en in een flits naar een nieuwe start? En wat met het personeel? (Crivits & Persyn)

6 mei 2024

Wijzigingen in het Arbeidsmigratiebeleid in Vlaanderen vanaf 1 mei 2024 (DLPA Advocaten)

6 mei 2024

Nieuw KB over de oprichting en werking van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (FOD WASO)

6 mei 2024

Nieuwe regels voor platformwerkers goedgekeurd (Europees Parlement)

6 mei 2024

Wat met de mailbox van je werknemer die uit dienst is? Vragen, antwoorden en praktische tips (Commit Law)

3 mei 2024

Sekswerkers kunnen binnenkort worden tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst (LegalNews)

2 mei 2024

Collectief ontslag: aanpassing van de formulieren voor de aankondiging en de betekening van collectief ontslag (LegalNews)

26 april 2024

Onderzoek door een interne inspectiedienst naar een eventueel misdrijf van een werknemer. Cassatie spreekt zich uit (LegalNews)

26 april 2024

Wijzigingen Vlaams arbeidsmarktbeleid vanaf 1 mei 2024 (Vlaamse Overheid)

25 april 2024

De werknemer moet werken op de dag van de verkiezingen, wat nu? (Acerta)

25 april 2024

Circulaire 2024/C/27 over de grensbedragen inzake aanvullende pensioenen (FOD Financiën)

25 april 2024

Loon betalen in Bitcoin? (Younity)

24 april 2024

Klokkenluidersregelingen: update voor kmo’s (Eubelius)

23 april 2024

Opgelet alvorens over te gaan tot ontslag van contractuele werknemers in de publieke sector! (Schoups)

23 april 2024

Een werkgever kan zich niet bevrijden van zijn aansprakelijkheid door zich louter te beroepen op een fout van een werknemer. Arrest Hof van Justitie van 11 april 2024 (Lydian)

18 april 2024

Nieuw bij beëindiging wegens medische overmacht: Terug naar Werk-fonds (Schoups)

18 april 2024

Wanneer de informatie- en consultatieprocedure opstarten met het oog op een eventueel collectief ontslag? Hof van Justitie 22 februari 2024 (Commit Law)

17 april 2024

Legale migratie: groen licht voor gecombineerde werk- en verblijfsvergunningen voor onderdanen van derde landen (Europese Raad)

17 april 2024

Hervorming van het kunstenaarsstatuut: de uitdagingen voor de Kunstwerkcommissie (Altius)

15 april 2024

Overige nieuws: