HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Vennootschappen & Verenigingen

Belastbare ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen zijn volgens het Grondwettelijk Hof belastbaar op nettobasis (De Langhe Advocaten)

2 maart 2024

In het kader van een minnelijke schikking zal in de toekomst naast een geldsom eventueel ook een bestuursverbod kunnen opgelegd worden (LegalNews)

1 maart 2024

Verhoogde bestuurders-aansprakelijkheid: wetswijziging op komst (Caluwaerts Uytterhoeven)

1 maart 2024

Genoteerde vennootschappen: wijzigingen op komst voor bestuurders én aandeelhouders (LegalNews)

28 februari 2024

Minimumbelasting voor multinationals in werking in België (Seeds of Law)

28 februari 2024

Wat brengt het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht voor onderaannemers, bestuurders en werknemers? (Titeca Accountancy)

23 februari 2024

Opstalrecht en ontbinding vennootschap: liquidatiedividend of niet? (Imposto Advocaten)

23 februari 2024

De persoonlijke prijs van bestuurderschap: hoe nieuwe wetgeving de verantwoordelijkheid van bestuurders vergroot (Forum Advocaten)

22 februari 2024

Holdingconstructie om roerende voorheffing te ontwijken: fiscaal misbruik (Delboo)

22 februari 2024

Verkoop van nog-niet geërfde aandelen. Cassatie-arrest van 5 februari 2024 (LegalNews)

22 februari 2024

Register van werkende vennoten en hun helpers (Commit Law)

22 februari 2024

Hoe aandelen waarderen in de aangifte nalatenschap? (Delboo)

21 februari 2024

Gun jumping: Hof van Justitie verduidelijkt wat wel en niet mag (Flex Advocaten)

19 februari 2024

Een exit transactie van een (minderheids) aandeelhouder (Deminor)

12 februari 2024

Het bestuur in de NV (Studio Legale)

8 februari 2024

Maatwerk in het vennootschapsrecht: vermogensplanning binnen de BV (Van Havermaet)

2 februari 2024

Overlijden en aandelen van een KMO: is de belastbare waarde de datum van het overlijden of de datum van de verkoop zeven maanden later? Arrest van het hof van beroep te Gent op 19 december 2023 (LegalNews)

30 januari 2024

Fiscus teruggefloten: ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen enkel belastbaar na kostenaftrek (Flex Advocaten)

29 januari 2024

(Stille) maatschap en haar btw-implicaties (EY)

27 januari 2024

De stichting als aandeelhouder in 5 kernvragen (Degroof Petercam)

26 januari 2024

Uw vennootschap heeft fiscale verliezen: aandachtspunten (Baker Tilly)

25 januari 2024

De bierroute: een aangewezen methode om aandelen via een maatschap belastingvrij te schenken aan uw naaste erfgenamen? (Bannister)

20 januari 2024

Vennootschap: de verplichte statutenwijziging tegen 1 januari 2024 gemist? Geen reden tot paniek! (Caluwaerts Uytterhoeven)

19 januari 2024

Do’s‑and-don’ts voor M&A-professionelen: Europese rechtbanken verduidelijken het concept “gun jumping” (Eubelius)

19 januari 2024

Opvolging in uw vennootschap: zorgvolmacht en/of statuten? (Deminor)

17 januari 2024

Kwalificatie als kleine vennootschap – de impact van aandelentransacties (Imposto Advocaten)

12 januari 2024

Het aandelenregister in het digitale tijdperk: elektronisch vs. digital (aternio)

12 januari 2024

Kunnen verliezen fiscaal ten laste werden genomen door stortingen van de bedrijfsleider(s) op de R/C tegen te boeken op het debet van de R/C? Het Grondwettelijk Hof moet zich uitspreken volgens het Hof van Cassatie (LegalNews)

11 januari 2024

Vereenvoudigde zusterfusies en disproportionele partiële splitsingen: nuttige reorganisatievormen met fiscale blinde vlekken (Tiberghien)

11 januari 2024

Dubbele belasting op Franse dividenden: einde van de saga? (Degroof Petercam)

10 januari 2024

Overige nieuws: