Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Successie & Vermogen

Belastbare ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen zijn volgens het Grondwettelijk Hof belastbaar op nettobasis (De Langhe Advocaten)

2 maart 2024

Een vergiftigd geschenk (bis) van de wetgever inzake witwassen (Waeterinckx Advocaten)

1 maart 2024

Van “waterpistooltje” over “bazooka” naar een “atoombom” tegen fiscaal misbruik? (Tiberghien)

1 maart 2024

De asymmetrische uitbreng bij leven en de minister (ECGB Advocaten)

29 februari 2024

Ouderlijke boedelverdeling en verblijvingsbedingen en keuzebedingen met last (Vlabel)

28 februari 2024

Fiscale administraties werken samen over de grenzen heen (aternio)

28 februari 2024

Erf- en schenkbelasting. Wat bracht de website van Vlabel in de tweede week van 2024? (ECGB Advocaten)

23 februari 2024

Holdingconstructie om roerende voorheffing te ontwijken: fiscaal misbruik (Delboo)

22 februari 2024

Verkoop van nog-niet geërfde aandelen. Cassatie-arrest van 5 februari 2024 (LegalNews)

22 februari 2024

Schenken zonder zorgen: de restschenking (Lemon Consult)

21 februari 2024

Hoe aandelen waarderen in de aangifte nalatenschap? (Delboo)

21 februari 2024

Nieuw dubbelbelastingverdrag België-Nederland – Bepalingen inzake vaste inrichtingen uitgebreid in overeenstemming met het MLI (Tiberghien)

16 februari 2024

Absolute rechtsonbekwaamheid van niet-professionele bewindvoerders die geen nauwe bloedverwant of partner zijn van de beschermde persoon, om schenkingen of legaten te ontvangen van die laatste, is discriminerend volgens het Grondwettelijk Hof (LegalNews)

15 februari 2024

Een cadeau of een schenking voor Valentijn? (Lemon Consult)

14 februari 2024

Derde actieplan tegen fiscale fraude krijgt vorm (Deloitte Legal)

12 februari 2024

Kanscontracten met roerende en onroerende goederen. Vlabel publiceert twee Voorafgaande Beslissingen op 8 februari 2024 (LegalNews)

9 februari 2024

Tweedeverblijftaks. Het hof van beroep te Gent komt terug op haar rechtspraak: het belastingreglement op tweede verblijven is in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod (LegalNews)

6 februari 2024

Geen ontsnappingsroute meer voor “gewone” derden bij witwas van fiscale fraude (Tiberghien)

6 februari 2024

Maatwerk in het vennootschapsrecht: vermogensplanning binnen de BV (Van Havermaet)

2 februari 2024

Verzaking vruchtgebruik door de bril van de Vlaamse fiscus (aternio)

1 februari 2024

Verhoging registratierechten op erfpacht en opstal – een duur nieuwjaarsgeschenk? (Van Havermaet)

31 januari 2024

Inzage in het medisch dossier van de overledene als erfgenaam. Een manier om de wilsonbekwaamheid tot testeren aan te vechten? (Bannister)

31 januari 2024

Recht op omzetting: een zwaard van Damocles over het vruchtgebruik (Lemon Consult)

30 januari 2024

Overlijden en aandelen van een KMO: is de belastbare waarde de datum van het overlijden of de datum van de verkoop zeven maanden later? Arrest van het hof van beroep te Gent op 19 december 2023 (LegalNews)

30 januari 2024

Fiscus teruggefloten: ‘abnormale’ meerwaarden op aandelen enkel belastbaar na kostenaftrek (Flex Advocaten)

29 januari 2024

Leegstand is stilstand: hoe vermijd je een leegstandsbelasting? (De Groote – De Man)

27 januari 2024

De fiscus op visite – ken uw rechten (en plichten) (Van Havermaet)

26 januari 2024

ELTIF 2.0 – Belastingvrij beleggen in vastgoed? (Eubelius)

24 januari 2024

De eerste voorafgaande beslissingen van 2024 inzake erf- en schenkbelasting (ECGB Advocaten)

22 januari 2024

De bierroute: een aangewezen methode om aandelen via een maatschap belastingvrij te schenken aan uw naaste erfgenamen? (Bannister)

20 januari 2024

Overige nieuws: