>Voeg code toe voor de </head> tag.beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid advocaat en actieve rol van de rechter. Cassatie-arrest van 14 december 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/05/2018 Via een post op LinkedIn wijst mevr. Evelien de Kezel op het arrest van het Hof van Cassatie van 14 december 2017 waarbij in voltallige kamer een arrest gewezen werd waarin de actieve rol van de rechter bij de rechtspleging centraal staat. Zie ook haar annotatie

2018-05-03T14:47:18+00:00 3 mei 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Kan een architect worden aangesproken voor schade die mede veroorzaakt werd door andere bouwpartners? (Monard Law)

Auteur: Annemie Snick (Monard Law)  Publicatiedatum: 31/01/2018 Meer dan eens is een bouwgebrek het gevolg van zowel een uitvoeringsfout van de aannemer als van een conceptiefout of een gebrekkige controle op de uitvoering van de werken door de architect. De vraag stelt zich dan tot wie u zich als bouwheer moet richten om

2018-02-05T10:56:21+00:00 5 februari 2018|Categories: Bouwrecht Burgerlijk recht|Tags: , , |

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018 (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Julie Vander Stuyft (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 19/11/2017 In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren

Wet verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

De Wet m.b.t. de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers is aangenomen door de Kamer en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 9 juni 2017. [1] Deze wet zal in werking treden op 1 juli 2018, met uitzondering van de bepalingen over het Tariferingsbureau die al op 1 december

Wie is aansprakelijk? De architect of zijn vennootschap? (Theoma)

Tot voor de Wet Laruelle (en voor de vennootschappen die niet voldoen aan de vereisten van de Wet Laruelle) stelde zich de vraag wie de bouwheer of een benadeelde diende te dagvaarden, indien hij van oordeel was dat de aansprakelijkheid van de architect in het gedrang kwam: de architect-natuurlijke persoon

Wetsontwerp verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector: een ontwerp dat snel vooruit gaat! (Lydian)

Het wetsontwerp dat een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering oplegt voor alle actoren in de bouwsector, met name de architect, de aannemer en de andere bouwactoren, werd begin april voorgelegd aan het Parlement (link naar wetsontwerp). Dit wetsontwerp stelt een einde aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen in

Wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Caluwaerts Uytterhoeven)

Op 12 april laatsleden werd het wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van

Wetsontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Reeds eerder berichtten wij dat de Raad van State haar advies diende te verlenen over een voorontwerp van wet m.b.t. een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers. Intussen heeft de Raad van State haar advies verleend en is op 12 april 2017 het wetsontwerp van deze verplichte verzekering

De aansprakelijkheid van cijferspecialisten in het kader van de meldings- en detectieplicht bij de WCO (Marlex)

Artikel 10 van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) legt aan cijferberoepers een belangrijke verplichting op in het kader van de detectie en de melding van dreigende discontinuïteit bij ondernemingen. Het niet-naleven van deze verplichting kan de aansprakelijkheid van de cijferspecialist in het gedrang brengen. Voor iedere cijferspecialist is het derhalve

2017-03-29T10:43:46+00:00 29 maart 2017|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Lichte verborgen gebreken Wanneer bent u aansprakelijk als aannemer of architect? (Villa Juris)

Voor aannemers en architecten bestaat er de gekende 10-jarige aansprakelijkheid voor ernstige verborgen gebreken, meer bepaald gebreken die de stabiliteit van het gebouw aantasten. Daarnaast zijn er de lichte verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet konden worden vastgesteld tijdens de oplevering (of later verslechterd zouden zijn). Een licht verborgen gebrek kan