>Voeg code toe voor de </head> tag.beroepsaansprakelijkheid

Wetsontwerp verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid in de bouwsector: een ontwerp dat snel vooruit gaat! (Lydian)

Het wetsontwerp dat een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering oplegt voor alle actoren in de bouwsector, met name de architect, de aannemer en de andere bouwactoren, werd begin april voorgelegd aan het Parlement (link naar wetsontwerp). Dit wetsontwerp stelt een einde aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen in

Wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Caluwaerts Uytterhoeven)

Op 12 april laatsleden werd het wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van

Wetsontwerp verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (Schoups)

Reeds eerder berichtten wij dat de Raad van State haar advies diende te verlenen over een voorontwerp van wet m.b.t. een verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers. Intussen heeft de Raad van State haar advies verleend en is op 12 april 2017 het wetsontwerp van deze verplichte verzekering

De aansprakelijkheid van cijferspecialisten in het kader van de meldings- en detectieplicht bij de WCO (Marlex)

Artikel 10 van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) legt aan cijferberoepers een belangrijke verplichting op in het kader van de detectie en de melding van dreigende discontinuïteit bij ondernemingen. Het niet-naleven van deze verplichting kan de aansprakelijkheid van de cijferspecialist in het gedrang brengen. Voor iedere cijferspecialist is het derhalve

2017-03-29T10:43:46+00:00 29 maart 2017|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

Lichte verborgen gebreken Wanneer bent u aansprakelijk als aannemer of architect? (Villa Juris)

Voor aannemers en architecten bestaat er de gekende 10-jarige aansprakelijkheid voor ernstige verborgen gebreken, meer bepaald gebreken die de stabiliteit van het gebouw aantasten. Daarnaast zijn er de lichte verborgen gebreken. Dit zijn gebreken die niet konden worden vastgesteld tijdens de oplevering (of later verslechterd zouden zijn). Een licht verborgen gebrek kan

Tienjarige aansprakelijkheid: wanneer wel of niet? (Ryvalex)

De tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op onder meer de aannemer, architect, studiebureau, ingenieur of iedere andere deelnemer aan het bouwproces (de zogenaamde bouwspecialisten) en dat voor gebreken die pas maanden of jaren later opduiken. Er gelden wel enkele voorwaarden: het (verborgen) gebrek moet ernstig zijn - het gebrek moet

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor aannemers in de bouwsector wellicht in voege vanaf 1 januari 2018 (GD&A Advocaten)

De federale ministerraad keurde op 20 oktober 2016 een voorontwerp van wet goed waardoor binnenkort , naast architecten, ook aannemers een verzekering beroepsaansprakelijkheid dienen af te sluiten. Het voorontwerp strekt ertoe een einde te maken aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen en waarbij de wet enkel

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers: de kogel is door de kerk (Dehaese & Dehaese)

Op 20 oktober 2016 werd goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp van ministers Peeters en Borsus betreffende de verplichte 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Dit ontwerp is er gekomen meer dan 9 jaar na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 12 juli 2007 waarbij