Summer Deal
‘Bouw – Aansprakelijkheid’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe goederenrecht’

6 webinars on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022

Webinar on demand

Een goed verzekerd architect is er twee waard: aanstelling ambtenaren voor opsporing verzekeringsinbreuken door architecten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven, Lydian (23/09/2021)

  • Het Ministerieel Besluit van 19 augustus 2021 (het Besluit) stelt ambtenaren aan die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van inbreuken gepleegd door architecten in het kader van de wetten betreffende de verplichte verzekering in de bouwsector van:
    • de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, en
    • de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid;
  • De aangestelde ambtenaren maken deel uit van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
  • Verder stelt het Besluit de directeur-generaal van deze Algemene Directie en, in zijn afwezigheid, een adviseur-generaal aan om de transactie bepaald in artikel XV.61 van het Wetboek Economisch Recht (WER) voor te stellen aan de architect die inbreuken begaat op voornoemde wetgeving;
  • Een dergelijke transactie bestaat erin dat de bevoegde ambtenaar bij het vaststellen van een inbreuk aan de architect een geldsom kan voorstellen waarvan de vrijwillige betaling door deze laatste de strafvordering doet vervallen;
  • Het Besluit is in werking getreden op 9 september 2021.

Bron: Lydian