Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Contracten anno 2023:
een praktijkgerichte blik
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

Een goed verzekerd architect is er twee waard: aanstelling ambtenaren voor opsporing verzekeringsinbreuken door architecten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven, Lydian (23/09/2021)

  • Het Ministerieel Besluit van 19 augustus 2021 (het Besluit) stelt ambtenaren aan die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van inbreuken gepleegd door architecten in het kader van de wetten betreffende de verplichte verzekering in de bouwsector van:
    • de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, en
    • de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid;
  • De aangestelde ambtenaren maken deel uit van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;
  • Verder stelt het Besluit de directeur-generaal van deze Algemene Directie en, in zijn afwezigheid, een adviseur-generaal aan om de transactie bepaald in artikel XV.61 van het Wetboek Economisch Recht (WER) voor te stellen aan de architect die inbreuken begaat op voornoemde wetgeving;
  • Een dergelijke transactie bestaat erin dat de bevoegde ambtenaar bij het vaststellen van een inbreuk aan de architect een geldsom kan voorstellen waarvan de vrijwillige betaling door deze laatste de strafvordering doet vervallen;
  • Het Besluit is in werking getreden op 9 september 2021.

Bron: Lydian