>Voeg code toe voor de </head> tag.beroepsaansprakelijkheid

Tienjarige aansprakelijkheid: wanneer wel of niet? (Ryvalex)

De tienjarige aansprakelijkheid is van toepassing op onder meer de aannemer, architect, studiebureau, ingenieur of iedere andere deelnemer aan het bouwproces (de zogenaamde bouwspecialisten) en dat voor gebreken die pas maanden of jaren later opduiken. Er gelden wel enkele voorwaarden: het (verborgen) gebrek moet ernstig zijn - het gebrek moet

Verplichte verzekering beroepsaansprakelijkheid voor aannemers in de bouwsector wellicht in voege vanaf 1 januari 2018 (GD&A Advocaten)

De federale ministerraad keurde op 20 oktober 2016 een voorontwerp van wet goed waardoor binnenkort , naast architecten, ook aannemers een verzekering beroepsaansprakelijkheid dienen af te sluiten. Het voorontwerp strekt ertoe een einde te maken aan de discriminatie die door het Grondwettelijk Hof werd opgeworpen en waarbij de wet enkel

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers: de kogel is door de kerk (Dehaese & Dehaese)

Op 20 oktober 2016 werd goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp van ministers Peeters en Borsus betreffende de verplichte 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector. Dit ontwerp is er gekomen meer dan 9 jaar na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 12 juli 2007 waarbij