Bouwsector: uitbreiding verplichte BA-verzekering voor bouwactoren goedgekeurd in de Commissie van de Kamer op 9 april 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 19/04/2019

Bedoeling van de wet

Dit wetsvoorstel is het tweede luik van een belangrijke hervorming die onder deze legislatuur wordt doorgevoerd door de minister van Economie Kris Peeters en de minister van KMO’s Denis Ducarme betreffende de verzekering in de bouwsector.

Een eigen huis bouwen, een nieuwe woning kopen, een oude woning grondig renoveren zijn vaak een project en een investering voor het leven. Daarom hebben de federale regering in het algemeen en de ministers van Economie en KMO’s in het bijzonder maatregelen genomen om de burger te beschermen. Een eerste wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in werking getreden op 1 juli 2018, legt de aannemers en de architecten en de beroepen waarop de tienjarige aansprakelijkheid betrekking heeft (bv.: studiebureaus inzake stabiliteit) op om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren (stabiliteit, soliditeit, waterdichtheid) wanneer zij woningen bouwen of renoveren (met stedenbouwkundige vergunning).

Dit wetsvoorstel (inwerkingtreding op 1 juli 2019), zal alle intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, ingenieurs, landmetersexperten, studiebureaus, certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors, hoofdaannemers…) opleggen om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren (alle beroepsfouten, buiten de tienjarige) wanneer zij bouwen of renoveren (alle gebouwen, niet alleen woningen).

De combinatie van deze twee wetten biedt een betere bescherming aan diegene die bouw- of renovatiewerken onderneemt.

Lees hier het op 9 april 2019 door de Commissie goedgekeurde ‘Wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector’

Intersentia Summerclass Procesrecht & Vastgoed op donderdag 29 augustus 2019

Op donderdag 27 augustus 2019 geeft Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uyyterhoeven en hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven) twee namiddagsessies tijdens de Intersentia Summerclass Procesrecht & Vastgoed, waar hij van 13.45 tot 15.15 uur zal spreken over ‘Aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden: oplevering, aanvaarding en aansprakelijkheid’ en van 15.45 tot 17.15 uur over ‘Aannemingsovereenkomst voor bouwwerkzaamheden: verzekeringen en geschillen in de bouwsector’.

In totaal zijn er die dag acht sessies, maar de formule van deze dag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Intersentia Summer Class – Procesrecht & Vastgoed