Bouwproject: verjaring buitencontractuele aansprakelijkheid architectenbureau. Cassatie-arrest 5 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 07/01/2020

Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, verjaren  rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

De aanvangsdatum van deze verjaringstermijn is de dag waarop de benadeelde daadwerkelijk kennis heeft gekregen van alle gegevens die nodig zijn om een aansprakelijkheidsvordering te kunnen instellen.

De appelrechter stelt vast dat:

 • het architectenbureau op 27 oktober 2005 in opdracht van de eerste en tweede verweerders plannen heeft opgesteld betreffende het bouwproject;
 • de bouwfirma’s op 11 januari 2008 met hun klanten een overeenkomst sloten voor het realiseren van het bouwproject;
 • de bouwfirma’s op 26 november 2008 door hun klanten op de hoogte werden gesteld van de technische problemen van het bouwproject.

De appelrechter die oordeelt dat de vordering van de bouwfirma’s tegen het architectenbureau laattijdig werd ingesteld aangezien de plannen dateren van 27 oktober 2005 en de vordering werd ingesteld op 16 september 2013, hetzij buiten de termijn van vijf jaar, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Summer Class ‘Bouw en Aanneming anno 2020’ in webinar-formule op 27 augustus 2020

Op donderdag 27 augustus 2020 organiseren LegalNews.be en Intersentia de Summer Class  ‘Bouw en Aanneming’ (incl. (incl. het gloednieuwe Verzekeringen in de bouw’ ter waarde van €70) in webinar-formule.

Er zijn 8 sessies, elke deelnemer volgt 4 sessies naar keuze.

Sprekers zijn:

 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven
 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KULeuven
 • Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups
 • Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer Hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen
 • Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups, praktijkassistent Instituut voor Contractenrecht KULeuven
 • Mr. Deborah Smets, advocaat Publius
 • Mr. Guillaume Vyncke, advocaat Publius
 • Dhr. Paul Van Buggenhout, manager Underwriting Technical Risks Allianz Belgium

> Meer informatie & inschrijven