Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste ontwikkelingen

Webinar op 16 juni 2022

Aanpassing bij aanvraag dekking bij Tariferingsbureau Bouw (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven)

Publicatiedatum: 12/03/2021

Bouwactoren die gehouden zijn tot een verzekeringsplicht krachtens de Wet-Peeters of de Wet-Ducarme, maar geen dekking vinden voor hun aansprakelijkheid op de reguliere verzekeringsmarkt, kunnen reeds enige tijd terecht bij het Tariferingsbureau Bouw.

Het Koninklijk besluit van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau “Bouw” en de Compensatiekas voorzag immers in de oprichting van dat Tariferingsbureau en legde de modaliteiten vast waaronder de verzekeringsplichtige bouwactor bij het Tariferingsbureau Bouw terecht kan.

De verzekeringsplichtige zal bij het Tariferingsbureau Bouw een aanvraag kunnen indienen wanneer ten minste drie verzekeringsondernemingen hem hebben geweigerd een dekking toe te staan. Het KB van 4 februari 2020 bepaalde dat alleen een individuele aanvraag tot dekking in de vorm van een polis per project ontvankelijk is.

Hier komt met ingang van 11 maart 2021 verandering in. 

Artikel 15 van het Koninklijk besluit van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau “Bouw” en de Compensatiekas werd immers gewijzigd (door het Koninklijk besluit van 12 februari 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau “Bouw” en de Compensatiekas). Het KB van 4 februari 2020 maakt thans een onderscheid tussen de verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en de verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid:

  • De verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet nu als jaarpolis aangevraagd worden;
  • De verplichte verzekering van de tienjarige burgerrechtelijke aansprakelijkheid dient  nog steeds per individueel project aangevraagd worden.

De verzekeringsplichtige bouwactoren dienen zich dus bewust te zijn van de manier waarop zij hun toekomstige aanvragen tot dekking bij het Tariferingsbureau indienen.

Lees hier het originele artikel