Het Tariferingsbureau in de bouw is een feit sinds 20 juni 2021 (Frank Reynaert)

Auteur: Frank Reynaert, advocaat

Publicatiedatum: 14/07/2021

De wetten van 31 mei 2017 en 09 mei 2019 voerden beide verzekeringsplichten in voor architecten, aannemers, dienstverleners en anderen in de bouwsector.

Enerzijds de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect (B.S. 09.06.2017).

Anderzijds de Wet van 09 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters – experten, veiligheids – en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector (B.S. 26.06.2019).

De eerst vermelde Wet is effectief in werking getreden op 01 juli 2018 terwijl de tweede Wet, betreffende de verplichte verzekering, in werking is getreden op 01 juli 2019.

Het geval kan zich voordoen dat betrokkenen verplichte verzekeringsplichten GEEN VERZEKERAAR VINDEN op de markt.

Met het oog op het verzekeren van de dekking voor de risico’s bedoeld in de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector, heeft het Tariferingsbureau als opdracht het vaststellen van de premie en van de voorwaarden waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt die gehouden is tot de verzekeringsplicht krachtens deze wet, en die geen dekking vindt op de reguliere markt.

Met het oog op het verzekeren van de dekking voor de risico’s bedoeld in de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector, heeft het Tariferingsbureau als opdracht het vaststellen van de premie en van de voorwaarden waaronder een verzekeringsonderneming een persoon dekt die gehouden is tot de verzekeringsplicht krachtens deze wet, en die geen dekking vindt op de reguliere markt.

Het Tariferingsbureau kan ook gemotiveerd de verzekeringsdekking weigeren.

Iedere persoon onderworpen aan deze verzekeringsplicht kan bij het Tariferingsbureau een aanvraag indienen als ten minste drie verzekeringsondernemingen waartoe de persoon zich heeft gewend, geweigerd hebben hem een dekking toe te staan.

Het Tariferingsbureau beoordeelt de aanvraag rekening houdend met het risico dat de verzekeringnemer vertoont

Bij Koninklijke Besluit van 4 februari 2020 heeft het Tariferingsbureau “Bouw” en de Compensatiekas opgericht. Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2021 en het is in werking getreden op 20 juni 2021.

U vindt het hier: http://www.bt-tb.be/

Lees hier het originele artikel