Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Successie & Vermogen

Vergissing in de aangifte, belastingverhoging en aftrekverbod van verliezen: wat valt er te doen? (Imposto Advocaten)

4 oktober 2023

Afschaffing belastingvermindering tweede woning (Grant Thornton)

3 oktober 2023

Rulingcommissie oordeelt eerste maal over hervormd auteursrechtregime (Tiberghien)

2 oktober 2023

Van de ‘kaasroute’ naar de ‘bierroute’: het ultieme traject in het land der successieplanningen? (De Langhe Advocaten)

30 september 2023

Wat is de belastbare grondslag voor het verkooprecht als de definitieve verkoopprijs kan oplopen? (LegalNews)

29 september 2023

Meerwaarden op aandelen enkel na kostenaftrek belastbaar (Eubelius)

28 september 2023

Legaat van een uitgedoofd vruchtgebruik. Administratief Standpunt Vlabel van 11 september 2023 (LegalNews)

26 september 2023

Samenvoegen van privatieve kavels in een appartementsgebouw. Administratief Standpunt Vlabel van 11 september 2023 (LegalNews)

26 september 2023

Aanval van Vlabel op het toebedelingsbeding van onverdeelde goederen en op het toekenningsbeding van niet-onverdeelde goederen (ECGB Advocaten)

26 september 2023

Terugkeer van geschonken goederen: aandacht vereist (Delboo)

25 september 2023

Van de weg geplukt voor belastingschulden (Studio Legale)

22 september 2023

Erfbelasting. Het optioneel toekennings- en verblijvingsbeding ten voordele van de langstlevende echtgenoot. Voorafgaande Beslissing Vlabel van 21 augustus 2023 (LegalNews)

21 september 2023

Vlabel is nog steeds niet duidelijk! Een levensverzekeringscontract afsluiten met een maatschap: wat betekent dit voor de erfbelasting? (Cazimir)

21 september 2023

Einde fiscale regularisatie op 31 december 2023: nieuwe FAQ (Delboo)

18 september 2023

Wetsontwerp betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon ingediend op 14 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Vastgoed in vennootschap. Moet er een link zijn tussen de kosten en de prestaties van de bedrijfsleider? Arrest Hof van beroep Gent van 5 september 2023 (LegalNews)

15 september 2023

Het gunstregime voor familiale vennootschappen: een overzicht van de voorwaarden (Paqt Advocaten)

14 september 2023

Aankoop aan verlaagd tarief van 3% en verkoop van het vruchtgebruik van voorafgaand bezit. Voorafgaande Beslissing Vlabel van 17 juli 2023 gepubliceerd op 11 september 2023 (LegalNews)

13 september 2023

Erfbelasting. Oprichting maatschap met schenking via beding ten behoeve van derde.  Voorafgaande Beslissing Vlabel van 22 mei 2023 gepubliceerd op 12 september 2023 (LegalNews)

13 september 2023

Taks op grote vermogens (TGF) in Spanje (Reyns Advocaten)

12 september 2023

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten? (Cazimir)

8 september 2023

Onevenwichtig opstalcontract: reikt Cassatie de “rampdossiers” ongewild de hand? (Spartax)

7 september 2023

Tax Shelter. Geactualiseerde versie van de documentatiemap voorgesteld door Fisconetplus op 4 september 2023 (LegalNews)

6 september 2023

De kaaimantaks anno 2023: een kameleon met vele gedaanten (Imposto Advocaten)

5 september 2023

Schenking met last en Beding van aanwas. Twee Voorafgaande Beslissingen Vlabel van 17 juli 2023 gepubliceerd op 30 augustus 2023 (LegalNews)

1 september 2023

Inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking aan de kinderen. Twee Voorafgaande Beslissingen Vlabel van 4 juli 2023 gepubliceerd op 29 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Vestiging van een recht van opstal met overdracht van de opstallen voor afbraak. Twee Voorafgaande Beslissingen Vlabel van 4 juli 2023 gepubliceerd op 29 augustus 2023 (LegalNews)

31 augustus 2023

Neemt u een fiscaal risico door in te tekenen op de staatsbon? (Van Havermaet)

30 augustus 2023

Zetelverplaatsing van vennootschap met onroerend goed: registratiebelasting? (Sansen International Tax Lawyers)

30 augustus 2023

Amateurkunstenvergoeding. Wet van 31 juli 2023 gepubliceerd in het Staatsblad van 28 augustus 2023 (LegalNews)

29 augustus 2023

Overige nieuws: