Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Vlaamse Codex Fiscaliteit wijzigt. What a difference a day makes (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 20 maart 2024 werd het Decreet van 15 maart 2024 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft aanpassingen aan het nieuw Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad.

Verwijzingen naar de nieuwe bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

Met het decreet wordt de Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast aan de bepalingen van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Verschillende artikelen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verwijzen immers nog naar artikelen van het oud Burgerlijk Wetboek, die ondertussen zijn opgeheven. De verwijzingen in kwestie moesten dus worden aangepast, zodat er verwezen wordt naar de betreffende bepalingen van het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Zaterdag wordt opnieuw een werkdag, net zoals vroeger

In artikel 1.7 van boek 1 van het nieuw Burgerlijk Wetboek is de regel ingevoerd dat voor de berekening van termijnen zaterdagen worden uitgesloten als werkdag. Deze door het nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerde wijziging had feitelijk een zekere verlenging van bepaalde termijnen tot gevolg.

Dat bracht met zich mee dat de notaris langer moest wachten vooraleer hij kon overgaan tot het verlijden van een notariële akte. Bij de verkoop van een onroerend goed had dit niet bijster veel gevolgen, maar dat was wel het geval bij attesten van erfopvolging, zonder dewelke de tegoeden op de bank niet kunnen worden vrijgegeven.

Omdat dat niet wenselijk is, noch voor de administratie, noch voor het notariaat, voorziet het decreet naar een herstel van de situatie zoals die bestond voor de inwerkingtreding van het nieuw Burgerlijk Wetboek op 1 januari 2023.

Lees de volledige fiche van het decreet

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen