>Voeg code toe voor de </head> tag.WVV

De Coöperatieve Vennootschap in het WVV: back to basics (Deminor)

Auteur: Lien Verhasselt (Deminor) Publicatiedatum: oktober 2019 De intrede van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) gaat gepaard met de afschaffing van verschillende vennootschapsvormen. De Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (‘CVBA’) is een van de rechtsvormen die zich uiteindelijk wel staande wist te houden, maar wordt omgedoopt tot kortweg “de

2019-10-19T11:25:25+00:00 21 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Drie fiscale redenen om nog voor 1 januari 2020 voor het WVV te kiezen (Moore)

Auteur: An Lettens (Moore) Publicatiedatum: 24/09/2019 Op 1 mei 2019 werd het Belgische vennootschapsrecht grondig gewijzigd door de gefaseerde invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”). In dit artikel geven we een aantal goede redenen om reeds voor 1 januari 2020 vrijwillig te opteren voor de toepassing van het

Het prijskaartje van onttrekking van een onroerend goed uit een vennootschap (aternio)

Auteur: Nesrine Jelti (aternio) Publicatiedatum: 03/10/2019 Uw vennootschap bezit reeds geruime tijd een onroerend goed, maar u wenst dit onroerend goed te verkrijgen. Dit kan, maar welk prijskaartje inzake registratierechten hangt aan deze onttrekking vast? Geldt het verkooprecht, het verdeelrecht of het algemeen vast recht? Basisregel: verkooprecht Indien een vennoot een

De alarmbelprocedure in het WVV: hoe en waarom nu weer precies? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Lize Van Looy (Gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/10/2019 Geen enkele wet kan voorkomen dat vennootschappen blootgesteld worden aan het ondernemingsrisico en verliezen zullen lijden, ook niet het WVV. Toch kunnen de aantastingen van het vennootschapsvermogen dermate vergaand zijn dat de continuïteit van de vennootschap in gevaar komt. In dat

2019-10-16T10:23:33+00:00 16 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het WVV versneld toepassen? Het kan nu nog sneller! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 09/10/2019 U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) onmiddellijk van toepassing is op “nieuwe” vennootschappen, zijnde vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019. “Oude” vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019 kregen nog respijt tot 1 januari 2020. Een “oude” vennootschap

2019-10-14T12:46:10+00:00 15 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Uittreden uit een besloten vennootschap: welkom in de duiventil (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 07/10/2019 Ondernemen, het zit in uw bloed. Samen met uw businesspartner(s) beslist u om naar uw adviseur te stappen om een vennootschap op te richten. Op basis van een bespreking kiest u voor een besloten vennootschap en de statuten worden uitgewerkt. Net zoals bij een ‘goed’

2019-10-14T15:08:26+00:00 14 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Liquiditeitstest in de besloten vennootschap: een test teveel? (aternio)

Auteur: Johan Lemmens (aternio) Publicatiedatum: 03/10/2019 Met de intrede van het  nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is een dubbele test ingevoerd wanneer een besloten vennootschap (of een coöperatieve vennootschap) beslist om tot een uitkering over te gaan. Het gaat om de liquiditeitstest en de netto-actieftest. Het doel van beide tests

2019-10-14T10:42:27+00:00 14 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen vennootschapsrecht voor de practicus (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/10/2019 Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het ons handig leek om een overzicht per item te maken met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen. We hopen dat het een bruikbare tool is. Algemeen overzicht en

2019-10-14T10:49:04+00:00 2 oktober 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

Worden niet-urgente vragen om een vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek dringend? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 25/09/2019 Het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek onder het WVV Het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek van art. 168 W.Venn. is geschreven als een procedure ten gronde. Het vennootschapsrechtelijk onderzoek in het WVV verwijst daarentegen expliciet naar de procedure in kort geding. Zie bv. voor de BV art. 5:106. “Op

2019-10-01T11:00:45+00:00 1 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Controleer uw raad van bestuur, misschien is die niet meer geldig samengesteld! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 19/09/2019 Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) biedt opportuniteiten, maar legt ook enkele nieuwe verplichtingen op. Zoals reeds gemeld worden deze verplichtingen van toepassing vanaf 1 januari 2020 op alle vennootschappen, zelfs indien uw statuten nog niet zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving. Zo

2019-10-01T10:56:00+00:00 1 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |