>Voeg code toe voor de </head> tag.WVV

Studiedag ‘Het nieuwe Vennootschapsrecht: een aantal knelpunten door de samenloop met andere wetgevingen praktijkgericht geanalyseerd’

Tijdens deze studiedag krijgt u een praktijkgerichte analyse van een aantal knelpunten die het gevolg zijn van de invoering van de nieuwe vennootschapswet in combinatie met een aantal andere wetgevingen.

2020-03-05T10:34:03+00:00 2 juli 2020|Tags: |

Vult de geconflicteerde bestuurder het aanwezigheidsquorum? (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Victor Burkien Stefan Mees (gastbloggers Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/03/2020 Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”)[1], werd ook gesleuteld aan de belangenconflictregeling voor de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Deze regeling, die vroeger terug te vinden was in art. 259 van het

2020-03-29T10:08:27+00:00 1 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 30/03/2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 30/03/2020 Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het ons handig leek om een overzicht per item te maken met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen. We hopen dat het een bruikbare tool is. INDELING:

2020-03-28T13:41:38+00:00 30 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

COVID-19: organiseren van vergaderingen van de aandeelhouders en de raad van bestuur in tijden van social distancing (Lydian)

Auteurs: Peter De Ryck en Delphine Penninck (Lydian) Publicatiedatum: 25/03/2020 De verspreiding van het Coronavirus heeft overheden wereldwijd aangezet tot verregaande maatregelen, waarbij sociale bijeenkomsten niet langer toegelaten zijn. In deze Corona-tijden is het af te raden, of zelfs verboden om fysiek samen te komen en dus voor aandeelhouders en bestuurders om

2020-03-28T11:49:44+00:00 28 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De BV en de nieuwe Vennootschapswet sedert 1/1/2020 (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Lieve Dehaese (Dehaese & Dehaese)  Publicatiedatum: maart 2020 Voor alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen die vóór 1 mei 2019 werden opgericht, werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1/1/2020 van kracht. De statuten dienen in overeenstemming te zijn met de nieuwe vennootschapswet tegen 1 januari 2024

2020-03-21T11:41:04+00:00 23 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Van THV naar maatschap – wat met de split-sale van vastgoed? (EY)

Auteurs: Saskia Smet, Pascal Vanzieleghem en Tristan Dhondt (EY) Publicatiedatum: 06/03/2020 Met de invoering van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 mei 2019, had de wetgever als doel het aantal vennootschapsvormen te verminderen en te vereenvoudigen. Onder meer de tijdelijke vennootschap (tot voor kort nog een tijdelijke

2020-03-21T11:49:58+00:00 21 maart 2020|Categories: BTW en douane Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Het intern reglement in het WVV: ingrijpende wijzigingen, maar niet voor de CV (Corporate Finance Lab)

Auteurs:  Evariest Callens en Louis De Meulemeester (gastbloggers Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 13/03/2020 Vennootschappen draaien in essentie om samenwerking. De spelregels van deze samenwerking tussen de verschillende aandeelhouders worden in principe in de statuten vastgelegd en kunnen slechts met bijzondere meerderheid worden gewijzigd. Toch zijn het niet enkel de statuten waarin afspraken

2020-03-21T11:34:31+00:00 21 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Uw medeaandeelhouder dwingen om zijn aandelen aan u over te dragen … tegen liquidatiewaarde? (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 09/03/2020 De geschillenregeling is één van de laatste remedies in geval van onenigheid tussen aandeelhouders. De uitsluiting staat er tegenover de uittreding en houdt in dat een aandeelhouder, mits hij gegronde redenen kan aanvoeren, in rechte kan vorderen dat een medeaandeelhouder al zijn

2020-03-11T15:24:11+00:00 17 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor het bezit van illegale software door de vennootschap (K law)

Auteurs: Thomas Degraeve en Lise Paulussen (K law) Publicatiedatum: 12/03/2020 Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in een recent arrest dat de bestuurder van een vennootschap mee persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden in geval er in zijn bedrijf een illegale kopie van software voorhanden is. In de voorliggende zaak

2020-03-16T07:58:10+00:00 16 maart 2020|Categories: Informaticarecht|Tags: , , |