>Voeg code toe voor de </head> tag.WVV

Flexibiliteit in de BV (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 17/07/2019 Inleiding Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het “WVV”) luidt een nieuw tijdperk in voor het Belgische vennootschapsrecht. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het WVV was het invoeren van een verregaande flexibilisering. Dit komt voornamelijk tot uiting bij de nieuwe besloten vennootschap (de

2019-07-17T12:57:54+00:00 18 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Het ontslag van bestuurders onder het WVV (EY Law)

Auteur: EY Law Publicatiedatum: 12/07/2019 Vanaf 1 januari 2020 treden de nieuwe regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) in werking. In deze bijdrage overlopen we de ontslagregeling van bestuurders in de BV, de CV en de NV onder het nieuwe recht. We staan achtereenvolgens stil bij de

2019-07-17T12:57:21+00:00 17 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Een nv mag bestuurder niet meer zomaar aan de deur zetten (Sirius Legal)

Auteur: Andries Hofkens (Sirius Legal) Publicatiedatum: 28/06/2019 Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voert twee belangrijke wijzigingen door in de relatie van de vennootschap met haar bestuurders. Het klassieke verbod op de opzegbescherming voor bestuurders in de nv wordt afgeschaft. En de mogelijkheid tot het uitoefenen van een bestuursmandaat onder een

2019-07-12T08:46:00+00:00 12 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Nieuwe Code “Deugdelijk Bestuur” voor Belgische genoteerde vennootschappen (Peeters Law)

Auteur: Leo Peeters (Peeters Law) Publicatiedatum: 26/06/2019 Onlangs is de nieuwe Code "Deugdelijk Bestuur", ook "Corporate Governance" genoemd, verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dit was nodig omdat er sinds de laatste publicatie in 2009 belangrijke wijzigingen gekomen zijn in de Belgische en Europese wetgeving, met in het bijzonder het WVV (Wetboek

2019-07-06T12:23:20+00:00 8 juli 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Overdrachtsbeperkingen: nieuwe regels onder het WVV (Van Havermaet)

Auteur: Stefanie Nijs (Van Havermaet) Publicatiedatum: 27/06/2019 Hebt u overdrachtsbeperkingen voorzien in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst van uw vennootschap? Dan heeft het sinds 1 mei 2019 in werking getreden nieuwe vennootschapsrecht, afgekort WVV, ook een impact op u. We delen in dit artikel de voornaamste aandachtspunten bij deze

Wat nu. Mijn tijdelijke of stille handelsvennootschap is verdwenen (EY Law)

Auteur: Delphine Vandenabeele (EY Law) Publicatiedatum: 19/06/2019 Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schaft de tijdelijke handelsvennootschap en stille handelsvennootschap af en schuift de maatschap naar voor als enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Uw bestaande tijdelijke of stille handelsvennootschap zal niet verdwijnen, maar zal vanaf 1 januari 2020 automatisch beschouwd worden

De verplichte omzetting van bepaalde vennootschapsvormen onder het nieuwe WVV: Ceci n’est plus un Comm. VA (EY Law)

Auteur: Delphine Vandenabeele (EY Law) Publicatiedatum: 19/06/2019 De Comm. VA verdwijnt. Vanaf 1 januari 2020 zal uw bestaande Comm. VA reeds invloed ondervinden van de dwingende bepalingen voorgeschreven in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV). Na 1 januari 2024 zal deze vennootschapsvorm dan definitief uit het rechtsverkeer verdwijnen.

2019-06-22T11:44:49+00:00 22 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Gewijzigd vennootschapsrecht biedt nieuwe mogelijkheden bij familiale opvolging (Lemon Consult)

Auteur: Dieter Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 29/05/2019 Op 1 mei is het nieuwe vennootschapsrecht in werking getreden. Heel wat spelregels zijn versoepeld en bieden nieuwe mogelijkheden om de opvolging binnen uw familiebedrijf nog meer op maat te organiseren. In een vorige bijdrage lichtten we reeds de belangrijkste nieuwigheden van het vernieuwde vennootschapsrecht toe.

Meervoudig stemrecht. Wat men aandeelhouders nog niet heeft verteld (Deminor)

Auteur: Bernard Thuysbaert (Deminor) Publicatiedatum: 29/05/2019 Niets doen is ook een keuze. De nieuwe vennootschapswet (WVV, of Wetboek Vennootschappen en Verenigingen) is sinds 1 mei van kracht voor nieuwe vennootschappen en zal vanaf 1 januari 2020 gelden voor alle bestaande vennootschappen. De klok tikt voor aandeelhouders die willen weten of en

2019-05-31T09:09:06+00:00 31 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Fiscale wetgeving nav nieuw WVV eindelijk gepubliceerd (Alaska)

Auteur: Stephanie Seré (Alaska) Publicatiedatum: 20/05/2019 De invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) had de bedoeling om fiscaal neutraal te zijn. Toch heeft ze een fiscale impact. Het wetsontwerp was al enige tijd beschikbaar maar het duurde tot 10 mei 2019 vooraleer de Wet tot aanpassing van

2019-05-25T14:02:27+00:00 25 mei 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |