>Voeg code toe voor de </head> tag.WVV

Opgelet voor zogenaamde “bestuurders op papier”: ook zij lopen risico op aansprakelijkheid! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/11/2020 In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden van bestuur, louter om aan het wettelijke minimum aantal bestuurders te voldoen. De facto oefenen deze bestuurders het bestuur niet uit. Het opnemen van een dergelijk bestuursmandaat “op papier” houdt echter

2020-11-12T14:10:48+00:00 13 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Iets over het achtergestelde karakter van de inbreng van de aandeelhouder (Corporate Finance Lab)

Auteur: Simon Landuyt (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/10/2020 S. Landuyt, “Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de achterstelling van aandeelhoudersvorderingen”, Intersentia, 2020, xviii + 462 p. Het onderscheid tussen aandeelhouders en schuldeisers wordt gezien als de summa divisio van het vennootschapsrecht. Dit is des te meer het geval voor de

2020-11-04T08:43:10+00:00 9 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 27/10/2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 27/10/2020 Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het ons handig leek om een overzicht per item te maken met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen. We hopen dat het een bruikbare tool is. INDELING:

2020-10-29T09:58:42+00:00 27 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

Hof van Cassatie beaamt individuele plicht tot toezicht op collega-bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Stijn De Dier (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/10/2020 In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met een laattijdige fiscale aangifte binnen een VZW: “Dat het bestuur van een vzw aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke

2020-10-23T11:22:42+00:00 26 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Bestuurder van een vennootschap: wat verandert er voor u als gevolg van het WVV? (Deminor)

Auteur: Amélie Boes (Deminor) Publicatiedatum: 30/09/2020 Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV) zorgt voor tal van wijzigingen op het vlak van bestuur, en in het bijzonder op het vlak van het statuut van de bestuurders. Wanneer we kijken naar de veranderingen die hebben plaatsgevonden, dan zien we dat

2020-10-14T16:27:28+00:00 23 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Grondwettelijke Hof vernietigt twee bepalingen uit WVV op 15 oktober 2020. Draagwijdte beperkt (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 15/10/2020 Met het arrest nr. 135/2020 van vandaag 15 oktober 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof twee bepalingen uit het WVV: * artikel 2:59, eerste lid, 3°: Deze bepaling gaat over het intern reglement dat het bestuursorgaan kan uitvaardigen mits statutaire machtiging. De vernietigde bepaling stelt dat dergelijk intern

2020-10-17T08:54:22+00:00 21 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het regime van winstuitkering in het WVV: welke veranderingen in de NV en BV? (Deminor)

Auteur: Thibaut Claes (Deminor) Publicatiedatum: 30/09/2020 Wat de instandhouding van het kapitaal betreft, is de belangrijkste wijziging ongetwijfeld de afschaffing van het kapitaalbegrip in de besloten vennootschap. Zoals we zullen zien, heeft deze revolutie geleid tot de invoering van nieuwe waarborgen bij de uitkering van de winst om zo het

2020-10-14T16:15:05+00:00 20 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De liquidatiereserve: aantrekkelijk voor de aandeelhouder, maar opgepast voor het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen! (Degroof Petercam)

Auteur: Vincent Hovine (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 24/09/2020 De roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd in 2014 van 10% naar 25% opgetrokken (en ondertussen naar 30%). Deze achtereenvolgende belastingverhogingen, waarvan de tariefverhoging van 10% naar 25% ingaande op 1 oktober 2014, was een streep door de rekening van heel wat aandeelhouders

2020-10-14T15:57:26+00:00 19 oktober 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , |

CV 2.0 of BV 2.0? Uw CVBA omvormen (of toch niet)? (K law)

Auteurs: Frank Cleeren, Thomas Vandersmissen en Hanne Arnols (K law) Publicatiedatum: 09/10/2020 De CVBA was sinds de jaren tachtig een veel gebruikte rechtsvorm in België. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: WVV), dat in werking trad op 1 mei 2019, heeft evenwel het gebruik van de CV sterk

2020-10-12T12:13:26+00:00 15 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De aandeelhouder legt het bijltje † (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 30/09/2020 Ons erfrecht heeft weinig oog voor de continuïteit van een onderneming. Een éénmanszaak staat vaak gelijk aan discontinuïteit, daar waar een vennootschap al heel wat meer in haar mars heeft om te overleven na de dood van een aandeelhouder-bedrijfsleider. Hebt u bij de geboorte