>Voeg code toe voor de </head> tag.WVV

Interestaftrekbeperking: de fiscale administratie verduidelijkt (Tiberghien)

Auteurs: Ivo Vande Velde, Quentin Masure en Gilles Van Namen (Tiberghien) Publicatiedatum: 25/06/2020 Het KB van 20 december 2019 heeft eind vorig jaar de wettelijke regeling van de nieuwe interestaftrekbeperking (artikel 198/1 WIB92) verder uitgewerkt. Met dit KB werden echter lang niet alle vragen met betrekking tot de interestaftrekbeperking beantwoord. Vooral over de

2020-06-27T10:52:58+00:00 27 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

De NV met enig bestuurder als instrument voor familiale successieplanning (Verachtert & Haex)

Auteur: Verachtert & Haex Publicatiedatum: 28/04/2020 In het “oude” recht leende de NV zich er als vennootschapsvorm minder makkelijk toe om de overdracht naar de volgende generatie te regelen. Zou men zijn aandelen in de "oude" NV hebben willen overgedragen naar de volgende generatie, bijvoorbeeld met een schenking, dan had men weinig

2020-06-20T13:34:59+00:00 20 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Maatschap en feitelijke vereniging in licht van het formeel ondernemingsbegrip (Corporate Finance Lab)

Auteur: D. Van Gerven Publicatiedatum: 05/06/2020 D. Van Gerven: “Wat wijzigt er voor stichting, VZW, IVZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en bestuurders?” In het onlangs verschenen boek Leerstukken Ondernemingsrecht bespreekt stafhouder Dirk Van Gerven wat er wijzigt voor stichting, VZW, IVZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en

2020-06-20T13:31:38+00:00 20 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De schaduw van het W.Venn. (Corporate Finance Lab)

Auteur: Thijs Vancoppernolle (Gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/06/2020 De zomer staat voor de deur. Misschien overweegt u grote kuis te houden in uw boekenkast en heeft u uw geannoteerde exemplaren van het oude W.Venn in gedachten al tot het oud papier veroordeeld. Het nieuwe WVV is immers al meer

2020-06-20T13:22:40+00:00 20 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Royal Decree No 4: Introducing flexibility without losing sight of the rights of shareholders (NautaDutilh)

Author: Dirk Van Gerven (NautaDutilh) Publication date: 10/06/2020 Due to the COVID-19 pandemic and the measures taken to prevent the spread of the virus, various questions have been raised regarding the organisation of board and shareholder meetings.Publication date: 10/06/2020 In this regard, on 9 April 2020, Royal Decree No 4

2020-06-20T13:15:56+00:00 20 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 20/06/2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/06/2020 Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het ons handig leek om een overzicht per item te maken met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen. We hopen dat het een bruikbare tool is. INDELING:

2020-06-20T13:52:58+00:00 20 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

Vijf aandachtspunten bij het verplaatsen van de zetel van uw vennootschap (Racine)

Auteurs: Anthony Van der Hauwaert en Hannes Carpentier (Racine) Publicatiedatum: 22/05/2020 Sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het “WVV”) van toepassing op alle vennootschappen. Het WVV heeft de wijze waarop de zetel kan worden verplaatst vereenvoudigd. De basisregel is dat een beslissing van het

2020-06-11T08:53:13+00:00 9 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De ondertekening door een gedelegeerd bestuurder – einde van de automatische nietigheid van een gebrekkig ondertekende offerte? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Sven Frankard (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 22/05/2020 Het hoofdstuk m.b.t. de rechtsgeldige ondertekening van een offerte in het kader van een overheidsopdracht heeft al veel inkt doen vloeien in zowel rechtspraak als rechtsleer. Tot voor kort was er ter zake echter minstens één zekerheid: volgens de Raad

Vaste vertegenwoordiger als fiscale bedrijfsleider: Cassatie beslecht (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 18/05/2020 In een vennootschap kan een bestuurder een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn. Een natuurlijke persoon, zoals u en ik, voert dit mandaat natuurlijk zelf uit. Een rechtspersoon heeft hierbij hulp nodig. Zij voert haar mandaat uit door middel van haar vaste vertegenwoordiger. De

2020-05-24T10:53:51+00:00 27 mei 2020|Categories: Directe belastingen Vennootschapsrecht|Tags: , , , |