>Voeg code toe voor de </head> tag.WVV

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 19/07/2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 19/07/2021 Over het WVV zijn er op LegalNews heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het ons handig leek om een overzicht per item te maken met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen. We hopen dat het een bruikbare tool is. INDELING: Interessante publicaties Interessante

2021-07-19T12:26:17+00:00 19 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

De relativiteit van de kwijting van bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 01/07/2021 Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de AV bij afzonderlijke stemming over de kwijting van bestuurders en leden van de raad van toezicht (art. 5:98, 6:83 en 7:149 WVV; voor de VZW: art. 9:20 WVV). Door een geldige kwijting doet de vennootschap

2021-07-19T10:04:43+00:00 9 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Financiële steunverlening door de vennootschap bij overnames: our dirty little secret (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 25/06/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) versoepelt de regelgeving inzake financiële steunverlening door de vennootschap, bij de verkrijging van haar eigen aandelen door een derde partij. Deze versoepelingen moeten de evolutie van een absoluut verbod tot een principiële toelaatbaarheid in de hand werken. De

2021-07-02T09:36:19+00:00 7 juli 2021|Categories: Vennootschapsrecht Financieel recht|Tags: , , |

Cassatie over tegenwerpelijkheid van kwijting aan curator: same old Story? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 30/06/2021 Op 18 juni 2021 velde het Hof van Cassatie een arrest over de tegenwerpelijkheid van een kwijting van bestuurders. Het Hof stelt daarbij dat “de kwijting niet aan de curator kan worden tegengeworpen wanneer hij ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers een vordering in

2021-07-02T07:39:11+00:00 6 juli 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , , |

NV met twee bestuurders: is dat nog wel ok? (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 09/06/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet in drie ‘nieuwe’ bestuursmodellen voor de naamloze vennootschap. Meer flexibiliteit als groot uitgangspunt van de wetgever. Het blijft echter opletten voor vennootschappen met minder dan drie aandeelhouders die hun klassieke raad van bestuur behouden hebben. De overgangsbepalingen voor

2021-06-10T08:43:05+00:00 12 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Hoe ver reikt het vraagrecht van een aandeelhouder? (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Sara Burm en Olivier De Witte (De Langhe Advocaten)Publicatiedatum: 07/04/2021 Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) voorziet in een vraagrecht voor aandeelhouders. Dit vraagrecht vloeit voort uit de verantwoordingsplicht van het bestuursorgaan tegenover de aandeelhouders. De vraag rijst hoe ver dit vraagrecht van de aandeelhouder reikt.  Wat houdt

2021-06-05T13:54:28+00:00 10 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Wat na de afschaffing van het directiecomité? (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio)Publicatiedatum: 31/05/2021 De statuten van naamloze vennootschappen verwijzen vaak nog steeds naar de inrichting van een directiecomité. Een directiecomité laat de raad van bestuur van een NV toe om een aantal van haar bevoegdheden te delegeren aan een selecter groepje van al dan niet bestuurders. Dit petit

2021-06-05T11:30:31+00:00 8 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Overdracht van niet-volstorte aandelen van een BV in het nieuwe WVV: wie neemt de volstortingsplicht op zich? (Talo Advocaten)

Auteur: Matthias Koopman (Talo Advocaten)Publicatiedatum: 19/04/2021 Bij de overname van een aandelenpakket van een BVBA bleef de volstortingsplicht van niet-volgestorte aandelen onder de oude vennootschapswetgeving (W. Venn.) vaak onderbelicht, dewelke bij opvraging van dit niet-volgestorte aandeel (door de vennootschap, dan wel een derde (bv. de curator)) kon leiden tot een

2021-06-02T13:25:41+00:00 7 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De dubbele uitkeringstest in het nieuwe WVV: de balans- en liquiditeitstest (Talo Advocaten)

Auteur: Shannon Van Eyck (Talo Advocaten)Publicatiedatum: 20/04/2021 Draait u ondanks (of dankzij?) Corona toch mooie cijfers en overweegt u om aan de aandeelhouder(s) en/of de bestuurder(s) uitkeringen te doen? Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voert voor zulke zaken voortaan een dubbele uitkeringstest in voor de BV. Het doel

2021-06-02T13:22:33+00:00 2 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Uittreding en uitsluiting volgens het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) (Talo Advocaten)

Auteur: Tim De Clercq (Talo Advocaten)Publicatiedatum: 20/04/2021 Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) heeft ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de geschillenregeling m.n. in de discussies tussen aandeelhouders inzake uittreding en uitsluiting. De rechter krijgt van de wetgever de bevoegdheid om alle “er rond hangende” geschillen (rekening-courant, niet-concurrentiebeding discussies etc.)

2021-06-02T13:19:09+00:00 2 juni 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |