>Voeg code toe voor de </head> tag.WVV

Definities in het WVV: enkele afgegrensde beschouwingen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/11/2019 1. Een definitie in het recht heeft meestal als functie het toepassingsgebied van een regel af te grenzen. Indien een bepaalde feitenconstellatie onder de definitie valt, wordt er een kwalificatie opgeplakt met bepaalde rechtsgevolgen als consequentie. Roekeloos rijgedrag, wordt gekwalificeerd als een onrechtmatige

2019-12-02T10:32:46+00:00 5 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Heeft de CEO thans meer bevoegdheden? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 22/11/2019 Het is gebruikelijk dat in naamloze vennootschappen het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan welbepaalde personen, die de titel van “gedelegeerd bestuurder”, “dagelijks bestuurder”, “CEO” etc. gebruiken. De impact hiervan is niet gering, aangezien deze personen niet enkel de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, maar

2019-12-02T10:41:13+00:00 4 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

De vrijwillige stopzetting van vennootschappen versoepeld (Crivits & Persyn)

Auteur: Marthe Oosthuyse (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 26/11/2019 Als een vennootschap vrijwillig wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat er geen activiteiten meer worden uitgeoefend, gaat dit steeds gepaard met een beslissing tot ontbinding en vervolgens de vereffening van het vennootschapsvermogen. Met de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) wordt de procedure

2019-11-30T11:08:12+00:00 30 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Bestuurders, verkijk u niet op de beperking van aansprakelijkheid! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 15/11/2019 Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van een cijfermatige beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het WVV innoveert door een absolute aansprakelijkheidsbeperking te voorzien, zonder koppeling aan de omvang van de schade en ongeacht de aard

2019-11-25T09:05:22+00:00 30 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Stel uw bestuursorgaan correct samen tegen 1 januari 2020 (Marlex)

Auteurs: Fay Reynaert en Lobke Pottie (Marlex) Publicatiedatum: 12/11/2019 Het is bijna zover. Vanaf 1 januari 2020 worden alle dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘WVV’) van toepassing op uw vennootschap. Zelfs indien uw statuten nog niet geconfirmeerd zijn. Welke invloed hebben die vernieuwde regels nu op

2019-11-23T10:15:01+00:00 23 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Tijd om uw aandelenregister van onder het stof te halen! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 31/10/2019 U heeft hoogstwaarschijnlijk al vernomen dat met de intrede van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) de mogelijkheden tot het moduleren van overdrachten van aandelen bijna onbeperkt zijn geworden. Vooral in de BV is de ommekeer ten opzichte van de oude BVBA drastisch. In

2019-11-23T10:10:36+00:00 23 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Schriftelijke besluitvorming versoepeld voor bestuursorganen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/11/2019 De voorbije weken haalden wij reeds verschillende voorbeelden aan van opportuniteiten van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) die niet gebruikt kunnen worden door vennootschappen met verouderde statuten. De lijst is echter nog niet volledig afgelopen: zo bijvoorbeeld ook voor de schriftelijke besluitvorming

2019-11-17T12:08:17+00:00 19 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

De overgangsregels in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Stappers Advocaten)

Auteur: Katrijn van der Maat (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 07/11/2019 Op 1 mei 2019 trad het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) in werking. Dit betekent niet dat alle regels van het nieuwe wetboek vanaf dat ogenblik op alle vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn. Met name wordt in het

2019-11-13T08:47:23+00:00 14 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het nieuwe vennootschapsrecht: onze selectie van nuttige artikelen vennootschapsrecht voor de practicus (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/11/2019 Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er zijn er op LegalNews.be heel wat artikelen van verschillende bronnen gepubliceerd, zodat het ons handig leek om een overzicht per item te maken met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen. We hopen dat het een bruikbare tool is. Algemeen overzicht en

2019-11-12T09:53:10+00:00 2 november 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

U stemt niet langer voor uw eigen (tegenstrijdig) belang (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 18/10/2019  Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon die hij/zij bestuurt. Een voordehandliggend voorbeeld: de bestuurder verhuurt zelf een kantoor aan de (management)vennootschap waarvan hij/zij ook bestuurder is. Hij is dus tegelijk huurder en verhuurder en die

2019-11-01T11:19:53+00:00 1 november 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |