Conflicten in rechtspersonen: ‘Aandeelhouder uit’ – de vennootschapsrechtelijke echtscheiding (Crivits & Persyn)

Auteurs: Vanessa Ramon en Eveline Lesage (Crivits & Persyn) In ons vorige artikel over conflicten in rechtspersonen ging het over de voorlopige en bewarende maatregelen onder de noemer ‘Bestuurder uit, voorlopige bewindvoerder in’. In dit artikel gaan we een stap verder met de vennootschapsrechtelijke echtscheiding, waarbij de band tussen aandeelhouder en vennootschap definitief wordt doorgeknipt.…

Lees meer

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV? Volgens de rulingcommissie wel! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Enige tijd terug stelden wij ons de vraag of onder het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) binnen de BV statutair kan worden voorzien dat bij een dividenduitkering de liquidatiereserves bij voorrang worden toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen en dat de dividenden toegekend aan de aandeelhouders-vennootschappen bij voorrang voortkomen uit de gewone reserves.…

Lees meer

Correcte vertegenwoordiging van vennootschappen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Vennootschappen treden dagelijks op in het rechtsverkeer. Overeenkomsten worden afgesloten, bestelbonnen worden ondertekend, personeel wordt aangeworven en ontslagen, … Een vennootschap is echter geen fysieke persoon, die zelf deze (rechts)handelingen kan stellen of de documenten kan ondertekenen die ermee verband houden. Hiertoe dient de vennootschap dan ook te rekenen op…

Lees meer

VZW’s – welke nieuwigheden uit het WVV? (Van Havermaet)

Auteur: Stefanie Nijs (Van Havermaet) Eind 2019 werd het nieuwe vennootschapsrecht van kracht, met een gloednieuw Wetboek van Vennootschappen (WVV). Dit nieuwe wetboek bracht tal van vernieuwingen met zich mee, ook voor VZW’s. Via deze weg informeren wij u wat deze nieuwigheden voor u en uw VZW betekenen. Onderneming Ter herinnering: sinds de introductie van…

Lees meer

Beginselen van Organisatierecht – ed. 2021 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) De herwerkte versie van Beginselen van Organisatierecht (313 blz) kan hier in pdf-vorm worden geconsulteerd: beginselen-van-organisatierecht-2021-1 We maakten deze syllabus voor het vak ‘Bepalingen gemeen aan alle rechtspersonen’ in de Master vennootschapsrecht (KU Leuven). Het gaat hier zeker niet om een overzicht van alle of zelfs maar de belangrijkste regels. Het werk…

Lees meer

Aandeelhouderschap binnen een vennootschap: wat als het tussen de aandeelhouders niet meer botert? (Van Steenbrugge)

Auteur: Maren Deracourt (Van Steenbrugge) Publicatiedatum: 27/08/2021 Wanneer er tussen aandeelhouders spanningen ontstaan, kan dit de werking van de vennootschap sterk beïnvloeden. Deze spanningen zullen zich meestal situeren in de beroepssfeer, doordat de aandeelhouders het bijvoorbeeld niet eens zijn over de toekomst van de vennootschap, maar kunnen ook hun oorzaak vinden in het privéleven van…

Lees meer