Beginselen van Organisatierecht – ed. 2021 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) De herwerkte versie van Beginselen van Organisatierecht (313 blz) kan hier in pdf-vorm worden geconsulteerd: beginselen-van-organisatierecht-2021-1 We maakten deze syllabus voor het vak ‘Bepalingen gemeen aan alle rechtspersonen’ in de Master vennootschapsrecht (KU Leuven). Het gaat hier zeker niet om een overzicht van alle of zelfs maar de belangrijkste regels. Het werk…

Lees meer

Aandeelhouderschap binnen een vennootschap: wat als het tussen de aandeelhouders niet meer botert? (Van Steenbrugge)

Auteur: Maren Deracourt (Van Steenbrugge) Publicatiedatum: 27/08/2021 Wanneer er tussen aandeelhouders spanningen ontstaan, kan dit de werking van de vennootschap sterk beïnvloeden. Deze spanningen zullen zich meestal situeren in de beroepssfeer, doordat de aandeelhouders het bijvoorbeeld niet eens zijn over de toekomst van de vennootschap, maar kunnen ook hun oorzaak vinden in het privéleven van…

Lees meer

Wet Digitalisering Vennootschapsrecht – stapje vooruit in de digitale richting (Monard Law)

Auteur: Pieter Van den Broeck (Monard Law) Publicatiedatum: 02/08/2021 Het vennootschapsrecht staat niet stil. Zo werd op 12 juli 2021 een wet afgekondigd tot wijziging van het toch nog vrij nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ditmaal geen verdere vereenvoudiging van de vennootschapsvormen, of hercodificatie, maar wel de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2019/1151 van het…

Lees meer

Erkenning als beroepsvereniging niet langer vanzelfsprekend (aternio)

Auteur: Julie Lenaerts (aternio) Publicatiedatum: 23/08/2021 Op 30 juli 2021 is het uitvoeringsKB van 7 juli 2021 inzake de weerlegging van het vermoeden van erkenning als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen in werking getreden. Voortaan beschikt de overheid over een middel om de voordelen verbonden aan het statuut van beroepsvereniging opnieuw in te trekken. Deze bijdrage omvat…

Lees meer

Kan een AGB de fiscale voordelen van een “kleine vennootschap” genieten? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Steven Michiels en Nathalie Wouters (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 28/07/2021 Kleine vennootschappen genieten in de vennootschapsbelasting enkele fiscale voordelen. Hoewel talrijke autonome gemeentebedrijven voldoen aan de materiële voorwaarden om als “klein“ te worden aangemerkt, lijkt de fiscus nu deze voordelen aan autonome gemeentebedrijven te ontzeggen louter omdat ze geen “vennootschap” zijn in de zin van…

Lees meer

Hoe loyaal is loyaal? Kan een bestuurder concurreren met de vennootschap, tijdens of na afloop van zijn mandaat? (M&A for professionals)

Auteur: Anneleen Steeno en Kim Van Herck (M&A for professionals) Publicatiedatum: 08/07/2021 Een bestuurder wordt verwacht “loyaal” te zijn ten aanzien van de vennootschap waarin hij het mandaat uitoefent. De loyauteitsplicht voor bestuurders[1] vloeit voort uit het algemene wettelijke principe van uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten. Er wordt aanvaard dat deze loyauteit een concurrentieverbod impliceert,…

Lees meer

De digitalisering van het vennootschapsrecht: online oprichting en statutaire “mandatendatabank” (Corporate Finance Lab)

Auteur: Alexander Snyers (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/07/2021 Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en…

Lees meer