De bevoegdheden van de sociale inspectie zijn uitgebreid (Mploy)

Auteur: Mploy Wet 1 april 2022 tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie (BS, 28 april 2022) Wij schreven in de vorige nieuwsbrief over de versoepeling van de regeling rond mystery calls in de strijd tegen discriminatie.…

Lees meer

Discriminatie op de arbeidsmarkt – wetsontwerp tot uitbreiding van mystery calls goedgekeurd (Mploy)

Auteur: Mploy In het kader van de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt kunnen sociaal inspecteurs sinds 2018  zogenaamde mystery calls uitvoeren. Zo mag bijvoorbeeld een sociaal inspecteur onder een valse naam solliciteren om een discriminatoire aanwervingspraktijk bij een werkgever bloot te leggen. In de praktijk maken sociaal inspecteurs amper gebruik van deze – nochtans…

Lees meer

De ontslagbescherming van de preventieadviseur (Mploy)

Auteur: Eline Jacobs (Mploy) Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout 10 januari 2022, niet uitgegeven Potje breken is potje betalen – over de beschermingsvergoeding van preventieadviseurs en latere beëindigingen van de arbeidsovereenkomst. Een werkgever zegt de arbeidsovereenkomst met een werknemer op met een opzegtermijn van 3 maanden en 18 weken. Enkele weken later, nadat de opzegtermijn dus al…

Lees meer

Vrijspraak voor belemmeren van het toezicht uitgeoefend door de sociale inspectie – Corr. Tongeren 9 december 2021 (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) Corr. Tongeren 9 december 2021, niet uitgegeven De rechtbank spreekt een man vrij die beschuldigd werd van het belemmeren van het toezicht uitgeoefend door de sociale inspectie. Een sociaal inspecteur die vanuit haar wagen foto’s neemt en dan wegrijdt, heeft haar controle beëindigd. Men kan het onderzoek van een sociaal controleur…

Lees meer

Opgelet met het ontslag van oudere werknemers (MPloy)

Auteur: Roy Melis (MPloy) Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt 17 december 2021, niet uitgegeven. De onterechte toepassing van de verkorte opzegtermijn in geval van pensionering (artikel 37/6 Arbeids-overeenkomstenwet) kan aanleiding geven tot een schadevergoeding wegens leeftijdsdiscriminatie gelijk aan 6 maanden loon. Een werkgever (hierna ‘de nv’) zegde de arbeidsovereenkomst met werknemer V. op met een opzegtermijn…

Lees meer

De nieuwe bewijsregels (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) Arbeidsrechtbank Antwerpen (afdeling Mechelen) 28 juni 2021, niet gepubliceerd Sinds 1 november 2020 is het nieuwe bewijsrecht van toepassing, ook op de hangende gedingen. Het uitgangspunt is nog steeds hetzelfde – de bewijslast rust principieel op de eisende partij – maar nieuw is wel dat de wet beide partijen voortaan verplicht…

Lees meer

Het filmen door de werkgever van een controle door de sociale inspectie (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) De vaststellingen die een sociaal inspecteur noteert in een proces-verbaal en die tijdig – d.w.z. binnen een termijn van veertien dagen die aanvangt de dag na de vaststelling van de inbreuk – aan de vermoedelijke dader worden meegedeeld, hebben een bijzondere bewijskracht. Dit betekent dat van die vaststellingen wordt aangenomen dat…

Lees meer

Bevoegdheden van de sociale inspectie – Antigoon (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) Publicatiedatum: mei 2021 Arbeidsrechtbank. Gent 2 november 2020, onuitg. De sociaal inspecteur die met zijn smartphone een foto neemt van een afwijkingsregister maakt een kopie. De bijzondere bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die het gebruik van vaststellingen door beeldmateriaal reglementeren, zijn niet van toepassing. De Antigoon-leer is ook van toepassing in…

Lees meer

Afstand van het concurrentiebeding (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) Publicatiedatum: 18/12/2020 Arbeidsrechtbank Brussel 5 oktober 2020: de “omgekeerde afstand” van het concurrentiebeding Een van de geldigheidsvoorwaarden van een concurrentiebeding bestaat er in dat het beding moet voorzien in de betaling van een compensatoire vergoeding tenzij de werkgever binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf het ogenblik van de stopzetting van…

Lees meer